This page contains a Flash digital edition of a book.
De ‘ontzorging’ van Rijkswaterstaat


Met de weguitbreiding SAA verbetert Rijkswaterstaat in de regio Schiphol-Amsterdam-Al- mere de doorstroming, reistijd en leefbaarheid. Het is een complex programma met een omvangrijk pakket werkzaamheden. En dat in een tijd dat de overheid fors moet bezuinigen op de inhuur van personeel. Toch besteedt Rijkswaterstaat veel werk uit, maar nu op een andere manier, die leidt tot lagere kosten en een hogere kwaliteit. Een pilot moet uitwijzen of deze manier om Rijkswaterstaat te ‘ontzorgen’ succesvol is en ook bij andere projecten kan worden toegepast.


Tekst: Sandra Krens D


e oplossing wordt gezocht in het uitbesteden van de bedrijfsvoering en projectbeheersing. Dat wil zeg- gen: de niet-kerntaken worden uitbesteed; de regie


blijft bij Rijkswaterstaat. Voor de opdrachtgever is het groot- ste verschil met reguliere inhuur dat vooraf helder moet zijn


42 Nr.4 - 2015 OTAR


welke producten de opdrachtnemer gaat leveren en welke ei- sen daarvoor gelden. Voor de opdrachtnemer is het verschil dat Rijkswaterstaat de kwaliteit van de geleverde producten maandelijks expliciet toetst.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54