This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Drukte hoort bij de sta meer plekken te knell


PIETER LITJENS


Wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Amsterdam (VVD)


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“Het gaat goed met de regio Amsterdam. De stad groeit en dat levert Amsterdammers veel op. Drukte hoort ook bij de stad. Wel begint het op steeds meer plekken te knellen. En dat zie je duidelijk terug in het verkeer. Fietspaden worden drukker en op sommige plekken kun je je fiets nauwelijks nog kwijt.”


“Het openbaar vervoer in Amsterdam gaat met gemiddeld 15 km/h eigenlijk te traag. En auto’s rijden in de binnen- stad dikwijls lang rondjes op zoek naar een parkeerplek. We moeten Amster- dam op een veilige manier bereikbaar houden en zorgen voor een aantrekke- lijke openbare ruimte. Voor de bereik- baarheid van Amsterdam is het cruci- aal dat meer mensen met het Openbaar Vervoer gaan. Ook in de regio liggen er hierdoor flinke uitdagingen. Zo moeten de treinverbindingen beter. Verbindin- gen met een hoge frequentie vanuit de regio op de vijf belangrijke knopen in de


28 Nr.4 - 2015 OTAR


stad met de trein, aansluitend op de lo- kale OV. Met name de metro, zeker na- dat de Noord/Zuidlijn gaat rijden. Die zal straks een enorme impuls aan het open- baar vervoer geven. Ook de trams en bussen gaan dan anders rijden. Het OV wordt daardoor voor meer mensen aan- trekkelijk.”


“We werken op dit moment aan de bouw van vier nieuwe parkeergarages. In onze Uitvoeringsagenda komen daar nog eens acht bij. Met deze extra plek- ken willen we op de drukste locaties in de stad ruimte voor de fiets en de voet-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54