This page contains a Flash digital edition of a book.
daar hebben wij vanuit het project ook mensen voor betaald. Daar hebben we geld voor vrijgemaakt omdat wij de taak heb- ben om het project binnen de tijd en binnen het budget op te leveren.” En dat levert uiteindelijk de tijdwinst op die bij ande- re tunnelprojecten tot nog toe niet gehaald wordt. “In de ten- der is aangegeven dat de planning krap was, maar wij zijn vijf weken eerder klaar. Dat hebben we kunnen doen door veel werkzaamheden parallel te doen, door goed te communice- ren, bepaalde delen later uit te engineeren en de risico’s goed te beheersen.”


In één keer goed voor één miljoen Slimme financiële constructies zijn toegepast als het om de veiligheid in de tunnel gaat. Vrijdag: “We hebben heel bewust ook een installateur als hoofdaannemer in het consortium op- genomen. Hij is niet alleen hoofdelijk aansprakelijk, maar voelt het ook direct in zijn portemonnee als het project niet goed gaat.” Tijdens het ontwerpproces halen we ‘koud’ in de simu- latie al veel fouten uit het onderlinge ict-systeem, vervolgens vindt er een factory acceptance test plaats, om te beoorde- len of alle apparatuur in werkelijkheid goed samenwerkt. “Als we in de tunnel zelf gaan testen hebben we dus al veel voor- werk gedaan.” Belangrijk in dat proces is dat de ontwikkel- combinatie van de Sluiskiltunnel de aannemer een bonus tot maximaal één miljoen euro in het vooruitzicht heeft gesteld op voorwaarde dat alle ICT-systemen binnen een vooraf bepaald tijdsbestek in één keer goed functioneren als die in de tunnel zelf worden toegepast. Als het de eerste keer niet werkt en de tweede keer wel, dan loopt de aannemer dat extra geld mis. “Dat leidt tot focus,” zegt Vrijdag met gevoel voor understate- ment, “iedereen die betrokken is bij de tests zal er alles aan willen doen om het ICT-systeem tot in de puntjes goed te krij- gen. Ook dat verkleint de kans op vertraging van een project aanzienlijk. En dat zich problemen voordoen nadat de tunnel is geopend.” Die alles-of-niets aanpak is een noviteit.


Hoewel tijdens het schrijven van dit artikel de Sluiskiltunnel nog maar net voor het publiek geopend is, weet Vrijdag zeker dat problemen met de ICT, zoals bij andere tunnels het geval is, niet voor zullen komen. “Dat durf ik met grote stelligheid te zeggen.”


Voor al uw hout en houtconstructies van houtadvies tot en met montage


Haatlandhaven 3, 8260 AE Kampen +31 (0) 38 33 16 444 / www.wijma.com


Het FSC logo staat voor bossen die zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van het FSC. Zoek naar FSC producten.


OTAR is een uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra Beheerders (VIB).


De vereniging biedt 120 jaar ervaring als netwerkver- eniging en is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerk- beheer staat of valt met samenwerking tussen alle partijen die zich met infra bezighouden: rijk, gemeen- ten, waterschappen, provincies, ProRail, Schiphol en nog vele anderen.


De Redactie Advies Commissie van OTAR stelt samen met de uitgever periodiek de inhoud van de uitgaven samen.


Vragen/ideeën/suggesties kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website. Voor meer informatie zie: www.vib-infra.nl


Sluiskiltunnel


De VIB is ontstaan uit een behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren over actuele onderwerpen uit de wereld van infrabeheer.


Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54