This page contains a Flash digital edition of a book.
Functionele testen wegtunnels tijdens beheerfase


Nuttig, noodzakelijk of overbodig?


Is bij de openstelling van tunnels het herhalen van functionele testen - inclusief de interactie tussen techniek en menselijk handelen - nuttig, noodzakelijk of overbodig? Lars Leenders van DON Bureau heeft dit tijdens zijn thesis voor de Master of Engineering in Maintenance & Assetmanagement onderzocht. Daarnaast heeft DON Bureau diverse functionele testen voorbereid en uitgevoerd, zowel tijdens de validatiefase van een project als tijdens de beheerfase.


Tekst: Lars Leenders, Leobert van der Wielen, Jan Middelhuis (DON Bureau)


voldaan aan de (functionele) specifi caties van de opdrachtge- ver. Door het uitvoeren van functionele testen, waarbij de TTI’s worden geactiveerd, wordt er bepaald of het naar behoeven functioneert. Na de validatiefase wordt overgegaan tot open- stelling van de tunnel. Hierna volgt de beheerfase. Maar zijn functionele testen van TTI’s noodzakelijk om bijvoorbeeld tun- nelveiligheid te waarborgen?


V Tunnelwet


De Nederlandse tunnelwet speelt een belangrijke rol binnen het portfolio van de tunnelbeheerder. Met de tunnelwet als stuurmiddel wordt ervoor gezorgd dat wegtunnels die lan- ger dan 250m zijn, voldoen aan een minimaal veiligheidsni- veau. In Nederland wordt aan de tunnelwet voldaan door een mix van technische, organisatorische, procesmatige en pro- cedurele maatregelen. De technische maatregelen bestaan, naast civiele constructies, uit verschillende tunneltechnische en verkeerstechnische installaties, die doorgaans als een ke- ten samenwerken. Deze ketenwerking wordt verkregen door het koppelen van deze technische installaties middels indus-


38 Nr.4 - 2015 OTAR


triële automatisering (3B: bediening, besturing en bewaking). Met name de ketenwerking van installaties voor de veiligheid is kritisch en daarom belangrijk voor de beheerder. De ketting is immers slechts zo sterk als de zwakste schakel. De veilig- heid van de tunnel wordt bepaald door een aantal functionele ketens; de zogenaamde veiligheidskritische functies. Wanneer een kritische functionaliteit niet of onvoldoende functioneert worden verkeerskundige maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld door snelheidsbeperkingen in te zetten of een tunnelsluiting. Dit beïnvloedt de beschikbaarheid van de tunnel sterk. Het is de uitdaging van de beheerder om de veiligheid te borgen te-


oor de openstelling van een wegtunnel worden de tunneltechnische installaties (TTI’s) tijdens de valida- tiefase getest. In deze fase wordt bepaald of er wordt


Watermistsysteem Bij de A73 Tunnels is een watermist systeem (WMS) toegepast. Het doel is het reduceren en beheersen van stof- en vloeistof branden, en schade aan de tunnelconstructie te minimaliseren. Het WMS wordt getriggerd door het Lineaire Hitte detectiesysteem, in combinatie met het snelheid discriminatiesysteem (SDS) dat een stilstaand voertuig detecteert. Na deze trigger kan het WMS een grote brand in een speci- fieke sectie van de tunnel automatisch blussen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54