This page contains a Flash digital edition of a book.
heid van de winkel, worden ook nog eens de klanten weg- gejaagd. Terwijl eigenlijk meer energie gestoken zou moeten worden om zijn klanten toch bij de winkel te laten komen. In het City Mobility-concept bieden we maatregelen die de weg- beheerders gelegenheid geven om de klanten de betreffen- de winkel te laten vinden en dan niet alleen door een bord- je ‘winkels bereikbaar’. Het concept biedt ook marketingtools voor winkeliers en bedrijven om individueel of gezamenlijk ex- tra aandacht te vestigen. Zoals mobiele billboards of reclame- displays.”


Een ander aandachtpunt is volgens Hendriks het feit dat in een stedelijke omgeving alles zich vaak afspeelt in een be- perkte ruimte. “Door alle gele borden ziet de weggebruiker de boodschap niet meer. Een oplossing is om de verschillende verkeerstromen te ontvlechten en een onderscheid te maken in de bebording. Voer bijvoorbeeld de tijdelijke verwijzing van een parkeerroute met andere borden uit, waardoor de wegge- bruiker alleen op deze borden hoeft te letten.”


Aannemers


Maar buiten de aandacht voor de ondernemer en de weg- gebruiker, wil Hendriks met het City Mobility-concept ook de aannemer zo veel mogelijk de kans geven zijn werk zo snel en zo goed mogelijk te doen. “Die wil een optimale produc- tie realiseren binnen een veilig werkvak. Zijn werkruimte gaat ten koste van ruimte die moet worden ingericht om de be-


reikbaarheid en doorstroming te realiseren. Elke vierkante me- ter die de aannemer extra ter beschikking krijgt, levert hem economisch voordeel op. In het City Mobility-concept worden de verkeersmaatregelen aan de hand van de bouwmethodiek zodanig per fase ontworpen dat deze voldoet aan de CROW 96b, de maximale werkruimte voor de aannemer en aan de ei- sen van doorstroming en bereikbaarheid.”


Stripboek


De faseringen met de verkeersmaatregelen worden gevisu- aliseerd in een eenvoudig te lezen stripboek. Dit stripboek wordt opgesteld aan de hand van de planning van de aan- nemer. Hendriks: “Het bijkomend voordeel is dat deze visu- alisatie goed te lezen en te begrijpen is voor niet technici. Daardoor kan het uitstekend dienen als input voor communi- catiedoeleinden naar de belanghebbenden in factsheets of bij informatieavonden.”


Volgens Hendriks is het logisch dat Traffi c & More het City Mobility-concept heeft ontwikkeld. “De kennis van faseren van grote projecten en de bijbehorende visualisaties hebben wij vertaald naar het binnenstedelijk gebied. De verschillende verkeersstromen vormen een raakvlak met het bouwterrein. “De bouwer bouwt en wij geleiden het verkeer. Dat is ons vak als ervaren specialist in de tijdelijke verkeersmaatregelen.”


Meer informatie: www.traffi candmore.nl


20


Nr.4 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54