This page contains a Flash digital edition of a book.
Nederlandse expertise tunnelveiligheid in Rio de Janeiro


De herontwikkeling van het centrum van Rio de Janeiro is in volle gang. Vooraf aan de Olympische Spelen in de zomer van 2016 moet het oude industriële havengebied aan de baai van Rio getransformeerd zijn tot aantrekkelijk ‘water front’ met nieuwe culture- le en economische functies zoals musea, hotels & commercieel vastgoed. Verkeersstromen worden hiervoor voor een groot deel ondergronds gebracht. Met Nederlandse expertise.


H


et door de Spaanse architect Calatrava ontworpen ‘Museum of Tomorrow’ is een van de toonaangeven- de ontwikkelingen binnen Porto Maravilha. Een be-


langrijke voorwaarde om dit alles te bereiken is het onder- gronds brengen van een groot deel van de verkeersstromen. Bij deze klus wordt niet geschuwd internationale deskundig- heid in te schakelen. Het Nederlandse denken over tunnelvei- ligheid en de verschillende leidraden voor tunnelveiligheids- documentatie blijkt ook voor de Brazilianen goed toepasbaar. Op 1 maart is de eerste tunnel ‘Rio 450’ van 1,5 km lengte geopend in het bijzijn van de president van Brazilië en de bur- gemeester van Rio de Janeiro. Een tunnel die als maatstaf had meegekregen om de veiligste tunnel van Rio de Janeiro te worden. Op dit moment is de bouw van de naastgelegen 2 km lange tunnel ‘Via Expressa’ in volle gang. Ook hier wordt dezelfde Nederlandse systematiek voor tunnelveiligheid toe- gepast.


Nieuw leven voor oud havengebied De revitalisering van het havengebied in het centrum van Rio


34 Nr.4 - 2015 OTAR


de Janeiro is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van Brazilië als geheel. De haven heeft een belangrijke rol ge- speeld in de slavenhandel. Ook ten tijde van de industrialisa- tie was dit één van de belangrijkste economische centra van Brazilië. De haven breidde uit na landaanwinning in de baai, maar vervolgens verloor deze plek in het historische centrum zijn concurrentiepositie. Vooral toen de andere, meer moder- ne delen van Rio de Janeiro beter bleken aan te sluiten bij de behoeften van de bevolking zoals grote appartementencom- plexen en shopping malls. De eerste sloppenwijk van Brazilië ‘Morro da Providencia’ ontstond in het te revitaliseren gebied. Infrastructuur werd door de wijken aangelegd om vanuit het nieuwe havengebied richting het fi nanciële en administratie- ve centrum te komen en vice versa. Vooral door de bouw van de hooggelegen ‘Perimetral’ autoweg, raakte het gebied nog meer geïsoleerd en versnelde de neergang en leegstand.


Kop van Zuid als inspiratiebron Sinds de jaren ’80 heeft het stadsbestuur van Rio de Janeiro de intentie om het historische havengebied in het oude cen-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54