This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 4-2015, jaargang 96 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en


waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt


u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


De laatste tijd kom ik regelmatig in Utrecht. Ik arriveer met de trein op het Centraal Station en vervolg mijn reis met de bus of fi ets. Ik zie de werkzaamheden waarover wij in dit nummer uitgebreid schrijven, met de dag vorderen. Wanneer ik uit de trein stap, is er meestal wel weer iets in het stationsgebied veranderd. Winkels sluiten of openen juist hun deuren, nieuwe gedeeltes worden steeds zichtbaarder en de bus die ik neem, heeft regelmatig een aangepaste route. En wanneer ik over de Catherijnesingel fi ets, verbaas ik mij over het feit dat waar ik nu nog over de weg ga, daar aan het einde van dit jaar een mooie brede singel is.


Maar wat ik nog verbazingwekkender vind, is het ogenschijnlijke gemak waarmee dit alles gebeurt. Het lijkt alsof de massa’s mensen op het station zich moeiteloos aanpassen aan nieuwe routes en afsluitingen. Maar u en ik weten dat dit allerminst moeiteloos tot stand is gekomen. Dat talloze experts van verschillende disciplines hier ontzettend veel werk voor hebben verzet. Hoe dit precies in zijn werk is gegaan, leest u verderop in dit nummer.


OTAR Digitaal


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


en achtergrond- 4 2015


jaargang 96 www.otar.nl


Wat helemaal bijzonder is, is dat bovenop al die werkzaamheden in de Utrechtse binnenstad, de stad dit jaar is uitverkoren voor de start van de Tour de France: de Grand Départ. In het weekend van 4 en 5 juli zullen er naar schatting zo’n 800.000 mensen naar dit bijzondere evenement komen kijken. Die komen met de auto, met de trein, maar waarschijnlijk ook veel met de fi ets. Dat vergt verkeersmanagement van het hoogste niveau! Zeker nu een groot deel van het centrum eigenlijk een grote bouwput is. Ook hierover leest u alles in dit nummer van Otar.


Een stad waar zoveel interessants gebeurt op het gebied van infra, verdient het om in het zonnetje te worden gezet. Vandaar deze mooie Utrecht-editie!


BOUWPUT UTRECHT Klaar voor de Tour de France


TUNNELS HET KAN WEL SNEL EN VEILIG


UITBESTEDING ‘ONTZORGT’ RWS Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 3


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers, Joost Zonneveld, Richard Mooyman. Advies


Bouwput Utrecht


redactioneel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54