This page contains a Flash digital edition of a book.
heel letterlijk, omdat onze opdrachtgever, Projectorganisatie Stationsgebied (POS), in het gebouw gevestigd was waar wij direct tegenover werken. Als de bouwhekken dan een keer niet goed dicht zaten, konden we binnen de kortste tijd een telefoontje verwachten. Verkeersbegeleiders leiden dit alles in goede banen.”


Technische puzzel We kijken wat rond en Peerdeman en Hooft wijzen naar de zuidbrug, die aansluit op een nieuw gemetselde muur. Deze vormt straks de afscheiding tussen het water en de tunnel naar de expeditiekelder van ondergrondse parkeergarage Hoog Catharijne. Hooft: “Het bouwen van de vijf bruggen is een enorme technische puzzel. Ze moeten exact aansluiten op werken die al door andere bedrijven opgeleverd zijn en dat vraagt soms creativiteit. In het bestek stond onder andere dat we prefab-brugliggers moesten gebruiken. Maar bij het name- ten van de werken kwamen we enkele maatverschillen tegen, waardoor dit lastig werd. Ook hadden we onze bedenkingen bij het transport. De liggers zouden erg groot zijn om in de binnenstad en op locatie de noodzakelijke draaiingen te kun- nen maken.”


Meewerkstand Het aannemingsbedrijf en zijn ingenieursbureau hebben POS toen een alternatief voorgelegd, die daarmee akkoord ging. Hooft: “Gezamenlijk hebben we besloten de bruggen in het werk te storten van voorgespannen beton. Want ook al gaat het om een RAW-bestek, we voelen ons verantwoordelijk voor het werk en willen optimaliseren waar we kunnen.” Volgens Peerdeman geldt dit overigens niet alleen voor de techniek. “Ook voor goede samenwerking. Als er wijzigingen of proble- men zijn, dan gaan we in gesprek. Met andere aannemers op het project, met stakeholders in de omgeving en met POS. Gelukkig staat iedereen in de meewerkstand, want we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: dat er eind dit jaar weer water door de singel stroomt.”


Veel flexibiliteit Boven ons brengt de voorspanningspecialist het brugdek van de noordbrug verder op spanning. Hooft: “De situatie is nu ideaal voor het realiseren van een voorgespannen brugdek. Er stroomt nog geen water door de singel en het verkeer rijdt niet over de brug. Toch vraagt het werk veel flexibiliteit van onze mensen. De situatie op deze locatie wijzigt continu en daar passen we onze werkwijze op aan. Bijvoorbeeld wan- neer een tijdelijk fietspad plotseling toch gedeeltelijk over ons werkterrein moet worden aangelegd. Een massa van 20.000 mensen houd je niet zomaar tegen. Dan is het meedenken en het werkterrein wat kleiner maken.”


Infrastructureel infarct Omdat Van Wijk Nieuwegein veel eigen personeel heeft, houdt het aannemingsbedrijf goede controle op tijd, geld en kwali- teit, zegt Peerdeman. “De onderlinge betrokkenheid is groot. Als het nodig is, werken we door op feestdagen en in het weekend. De medewerkers komen daar ook zelf mee. Daar- bij werken we voornamelijk met vaste, betrouwbare partijen.


Dan weten we zeker dat we waarmaken wat we beloven. De belangen zijn immers groot. Eind van het jaar moet het water door de singel stromen. Daar zijn onder andere destijds door de politiek afspraken over gemaakt met TivoliVredenburg voor de bouw van het muziektheater. Van ons vraagt dit om effici- ent werken, risico’s herkennen en deze vervolgens vermijden. Want als het mis gaat, ontstaat er hier binnen de kortste keren een infrastructureel infarct.”


Meer informatie: www.vanwijknieuwegein.nl Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54