This page contains a Flash digital edition of a book.
PLANNING Nederlandse kennis


Een belangrijk handvat voor het doorlopen van de tunnelvei- ligheidsdialoog voor beide tunnels in Rio de Janeiro is de Ne- derlandse leidraad voor veiligheidsdocumentatie voor weg- tunnels. “De Nederlandse standaarden brengen helder in beeld uit welke onderdelen tunnelveiligheid bestaat. Door vanuit een tunnelveiligheidsplan via het bouwplan naar een veiligheidsbeheerplan te werken, is het mogelijk om syste- matisch de tunnelveiligheidscase op te bouwen en vanuit de hoofdzaken vervolgens de meer benodigde diepgang te be- reiken. De diverse leidraden zijn prima formats om ook in Bra- zilië te hanteren”, aldus Bart Klaver van Enprodes. Het Ne- derlandse denken over de veiligheid van tunnels, dat zijn oorsprong vindt in de EU-richtlijn op dit gebied, heeft als ken- merk dat het om een integraal denken gaat. Het benadert alle voor tunnelveiligheid relevante aspecten zoals de weggebrui- ker, de benodigde technische installaties en het operationeel management. Admiraal: “Belangrijk is juist dat we gebruik maken van de fi losofi e achter de leidraad en de Nederlandse wet- en regelgeving.” Het één op één vertalen doet volgens hem geen recht aan de specifi eke omstandigheden in Brazilië en werkt niet, ook al door culturele verschillen. “Waar in Ne- derland veel nadruk ligt op procedures in de ontwikkeling en in gestandaardiseerde techniek, is in Brazilië de werkcultuur meer gericht op onderlinge relaties en inzet van personeel. Een mooi voorbeeld: waar het lang duurde voordat de juiste techniek geïnstalleerd was, waren de tunneloperators en we- ginspecteurs al volledig gemotiveerd, getraind en klaar voor


DESIGN


CONSTRUCTION


OPERATION


ACHIEVE WHAT


ACHIEVE HOW


SHOW THAT IT WORKS


Safety Strategy Safety Design Safety Commissioning


OPERATE AS AGREED


Safety Management


PLAN DO


CHECK ACT


PLANNING PERMISSION


Tunnel Safety Plan


Includes: QRA & SceA


CONSTRUCTION PERMIT


Tunnel Safety Design Plan


Includes: QRA & SceA


DEMONSTRATING THE SAFETY CASE


OPERATIONAL LICENSE


Tunnel Safety Management Plan


Includes:


QRA, SceA & Emergency Response Plan


Het proces zoals dit wordt toegepast om aantoonbaar tot veilige wegtunnels te komen op basis van de Nederlandse praktijk


hun taken op het gebied van calamiteitenbestrijding.” Klaver vult aan: “Een fl inke dosis improvisatievermogen is nodig om je staande te houden in Brazilië. Ook al zijn agenda’s voor de dag bepaald; vaak weet je bij het ontbijt nog niet hoe de dag precies gaat lopen.”


De Nederlandse technische kennis op het gebied van afge- zonken tunnels bleek al eerder een succesvol exportproduct te zijn. In de havenstad Santos bij Sao Paulo wordt op dit mo- ment door Nederlandse bedrijven gewerkt aan een afzinktun- nel project. In Rio de Janeiro blijkt de Nederlandse aanpak op het gebied van veiligheid van wegtunnels het nieuwste ex- portproduct te zijn geworden.


Meer informatie: www.enprodes.nl


TOK-Band en TOK-Staven


gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren


Voor een perfecte en duurzame waterdichte aansluiting van beton/staal en asfalt of tussen oud en nieuw asfalt.


Speciaal als een hogere verwerkingssnelheid gewenst is, kan gebruik gemaakt worden van de TOKOMAT®


-verwerkingsmachine.


www.imbemadenso.nl • T. 023 - 517 24 24 36 Nr.4 - 2015 OTAR


T


O K


- A S


FA L


T DI


C HT I


NGE


N


AUTHORITIES INSURERS INVESTORS


VOORKOM SCHADE!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54