This page contains a Flash digital edition of a book.
Grootste Winkelhart van Nederland Vele jaren heeft Utrecht profijt gehad van het met het station vervlochten winkelcentrum Hoog Catharijne. Een enorme pu- bliekstrekker, maar de binding met de oude binnenstad ging verloren, vooral ook omdat een deel van de Catharijnesingel tussen het nieuwe winkelcentrum en de oude stad werd op- geofferd voor een stukje stadsautoweg waarmee een extra barrière werd opgeworpen. Later onderzoek toonde aan dat een groot deel van de mensen die Hoog Catharijne bezochten het winkelcentrum niet uitkwamen en na de inkopen de stad weer via het spoor verlieten. Daarnaast droegen de nachte- lijke sluiting van het winkelcentrum en de overlast rond het expeditiecentrum op de begane grond weinig bij aan de leef- baarheid van het stationsgebied.


Barrière Ook de Jaarbeurs, eveneens een grote publiekstrekker aan de andere zijde van het station en Hoog Catharijne, draagt niet echt bij aan de allure van de stad met zijn grote hallen en nog grotere parkeerplaatsen. Op geen enkele manier werden en worden bezoekers als vanzelf uitgenodigd om de oude bin- nenstad te bezoeken vanwege de geïsoleerde ligging en de barrière, die het complex van station en winkelcentrum op- werpt.


Iedereen wilde iets


Roozen: “Dit zijn slechts twee factoren die aanleiding hebben gegeven tot het uiteindelijke plan om de zaak op de schop te nemen. Utrecht wilde al langer iets, maar eerdere plannen kwamen niet tot ontwikkeling. De stad groeide door, de wijk Leidsche Rijn aan de westkant van de stad verrees; de A2 werd een steeds belangrijkere verkeersader; het station groei-


de uit zijn voegen en de Rabobank onderzocht de mogelijkhe- den tot de bouw van een hoofdkantoor. Daarnaast zou de erf- pachtovereenkomst met de Jaarbeurs in 2017 aflopen. Hoog Catharijne wilde renoveren, moderniseren. Iedereen wilde wel wat, maar de urgentie was toen kennelijk nog niet groot ge- noeg.”


Katalysator


Er was een katalysator nodig om al deze losse onderdelen met elkaar te verbinden en dat werd uiteindelijk het Rijk dat aan de hand van het Nationaal Sleutelproject samen met Pro- rail het verouderde en te klein geworden station wilde gaan aanpakken. Roozen: “Dat was het moment dat iedereen zich realiseerde dat ook andere partijen moesten gaan bewegen en dat leidde tot het besluit met z’n allen door te pakken.”


Referendum 2002 Er werd een masterplan opgesteld als richtlijn voor de toe- komstige ontwikkelingen binnen het stationsgebied: nieuwe functies, betere bereikbaarheid en verbeterde openbare ruim- te. Toen al was duidelijk dat het hele project zo’n twintig jaar zou gaan duren. De bevolking werd bij de ideevorming be- trokken en dat mondde uit in een referendum in 2002. Utrecht kon daarbij kiezen uit twee modellen: de ontwikkeling van een stedelijk gebied met de allure zoals die van Rotterdam of een stedelijk gebied met minder massale bouw en meer groen. De keuze viel uiteindelijk op de tweede variant.


Hoofdroutes Verbinden, herstellen en betekenis geven zijn de drie sleutel- begrippen waarop het Masterplan Stationsgebied is geba- seerd. Het stationsgebied vormt de kern van waar belangrijke


Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54