This page contains a Flash digital edition of a book.
BEKIJK DE VACATUREBANK OP WWW.OTAR.NL


i.s.m. JobTec.nl & WaterJobForum


Tijdrit zaterdag 4 juli 13,7 km AGENDA


EXPERIENCE THE TOUR IN UTRECHT 1 t/m 5 juli www.tourdefranceutrecht.com


Etappe 2 zondag 5 juli 32 km door Utrecht


Tour in cijfers 500.000 tot 800.000 bezoekers 22 ploegen met 198 renners 150 volgauto’s 218 voertuigen reclamekaravaan 10.500 dranghekken 30.000 tijdelijke fietsparkeerplekken 30.000 tijdelijke parkeerplekken auto’s 1600 vrijwillige Tourmakers


BETONWEGENDAG 2015 ‘kennis delen’ 29 september, Congrescentrum Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch


Organisatie: Cement&BetonCentrum i.s.m. Bouwend Nederland en CROW www.betonwegendag.nl


NATIONAAL WEGENCONGRES 29 september, NBC, Nieuwegein www.bouw-instituut.nl/bouw/wegencongres


Voor een groot deel van het parcours worden de maatregelen centraal aanbesteed aan bedrijven. Die krijgen de verantwoor- delijkheid voor delen van het parcours. “Dit voorkomt extra raakvlakken zoals het afstemmen en risico’s rondom de ver- schillende beheergrenzen”, zegt Verschoor.


Helmcamera De voorste verkeersregelaar bij de opbouw van de verkeers- maatregelen heeft een helmcamera, waarmee de organisatie in het operationeel mobiliteitscentrum in Utrecht de beelden live kan volgen. Verschoor: “Dankzij die camera heeft ieder- een straks hetzelfde operationele beeld.” De organisatie kan verder de beelden van camera’s op straat en die van came- ra’s van de Jaarbeurs bekijken. Het publiek in Utrecht kan de wedstrijd volgen op twintig grote videoschermen. Looy: “Die schermen kunnen we vanuit het stadskantoor apart of alle- maal tegelijk gebruiken om boodschappen te plaatsen, zoals ‘Blijf nog even rustig in de stad’ of ‘Extreem weer op komst’.”


1600 vrijwilligers Vrijwilligers spelen een grote rol bij crowdmanagement. Naast alle beveiligers, handhavers, verkeersregelaars, politie-agen- ten en EHBO’ers worden 1600 vrijwillige ’Tourmakers’ inge- zet. Looy: “Zij moeten het publiek verleiden een andere route te nemen, als dat nodig is. Dat doen zij door vriendelijk te ge- baren en bezoekers aan te spreken. De scenario’s daarvoor worden tot in de puntjes uitgewerkt.”


ELEKTROTECHNIEK 2015 29 september – 2 oktober, Jaarbeurs, Utrecht www.elektrotechniek-online.nl


NSTT NO-DIG-EVENT 2015 7, 8 oktober, Hart van Holland, Nijkerk


Dit evenement staat geheel in het teken van het aanleggen en onderhouden van ondergrondse kabels en leidingen met gebruik van sleufl oze technieken (No-Dig), dus zonder te graven. Deze dagen zijn interessant voor iedereen betrok- ken bij ondergrondse infrastructuur (gemeentes, netbeheer- ders, bestuurders ruimtelijke ordening, ingenieursbureaus, aannemers etc). OTAR is officieel mediapartner en zal in uitgave 6-2015 grootschalig aandacht besteden aan dit onderwerp. www.no-dig-event.nl


OFFSHORE ENERGY EXHIBITION & CONFERENCE 2015 13, 14 oktober, RAI, Amsterdam www.offshore-energy.biz


AQUATECH AMSTERDAM 3 - 6 november, RAI, Amsterdam www.aquatechtrade.com


WORLD WATER WORKS 23, 24 maart 2016, Antwerp Expo, Belgie OTAR is offi cieel mediapartner. www.worldwaterworks.nl


Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54