This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE


Voorbereid op de toekomst?


Bent u futureproof? Introductie door dagvoorzitter


Marcel Bullinga, Futurist & Trendwatcher


Netwerkmomenten Tijdens het congres zijn er meerder netwerkmomenten


aangeboden door NIB Peter van der Mede business developer, DAT.Mobility Co-creatie tafelsessies,


workshop en carrousellen Tijdens de innoverende dag zullen er tussen de plenaire lezingen door verschillende interactieve mogelijkheden plaatsvinden waarbij u uw kennis, ervaringen kunt delen, oplossingen genereren en nieuwe ideeën kunt opdoen.


Best Practice Automatisering in de organisatie > Wat zijn de ervaringen met meer ICT in de organisatie


Big Data in de GWW-sector > Hoe Big Data de fysieke infrastructuur gaan beïnvloeden


> Hoe GWW deel wordt van de Internet of Things


Automatisering in de GWW-sector


Samenwerken uit eigen belang > Gedachtegoed achter het professionaliseren van belangenmanagement


> Aan alle partijen: haal winst uit de samenwerking > Omgaan met conflicterende belangen


Marc Wesselink Directeur/parnter, WesselinkVanZijst


Vertrouwen geeft ruimte voor samenwerking > Verandering rol opdrachtgever en opdrachtnemer > Contractvormen, aanbestedingsvormen, samenwerkingsvormen


> Innovatieve contractvormen Peter Rubaij Bouwman


Innovatie is de toekomst! Hoe om te gaan met innovatieprocessen in technologie- en kennisintensieve organisaties


Innovaties in de nabij toekomst


Innovaties in de nabij toekomst – smart infrastructuur Andere manier van kijken wat infrastructuur kan bieden. Verwevenheid van conjunctuur > Wat staat er te gebeuren de komende 5 tot 10 jaar > Wat zijn items op het gebied van GWW die spelen > Wat zijn de huidige en toekomstige vernieuwingen > Samen maatschappelijk vraagstuk aanpakken > Innovatieve aanbesteding


Herman Wagter Programma Manager IDVV at Connekt


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54