This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN


Maxime Verhagen Bouwfeest


Alles wat u om u heen ziet, is door de leden van Bouwend Nederland ge- maakt. Wegen, ziekenhuizen, bruggen, viaducten, woningen en kanto- ren. Maar ook datgene wat u niet direct ziet, wordt door onze leden ge- maakt. Riolering, afwatering, bekabeling. Ja, het is druk boven en onder de grond. Maar, en ik kan dit niet vaak genoeg zeggen, we bouwen niets waar geen behoefte aan is. We willen mooi en ruim wonen, we willen geen files en we willen ook dat onze ouderen in goede verzorgingshui- zen wonen. Bouwen is een mooi vak. Een moeilijk vak ook en soms kan het ook gevaarlijk zijn. Daarom worden wegvakken waar gewerkt wordt ruim afgezet. Daarom gelden er strikte regels op bouwplaatsen. Regels voor het gebruik van PBM’s, maar zeker ook strikte regels wat betreft het toelaten van derden op de bouwplaats. Dat wil je niet, of in elk geval zo min mogelijk.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Omdat we wel allemaal apetrots zijn op ons vak en op ons werk, worden één dag per jaar de bouwhekken opengezet voor iedereen die wil komen kijken. Dat is op de Dag van de Bouw, dit jaar op zaterdag 13 juni. Dit is al de tiende keer dat Bouwend Nederland dit bouwfeest samen met de leden organiseert. Duizenden mensen die jaarlijks een of meerdere bouwlocaties bezoeken om te kijken wat wij allemaal doen. Daar mogen we met elkaar best trots op zijn. Het is een evenement van formaat. Een dagje uit voor jong en oud. Als we onze trots en de interesse van die dui- zenden mensen nu samen in een blender doen, dan zou de uitkomst een maximale instroom in onze sector kunnen zijn. Helaas is het niet zo ge- makkelijk.


In de week voor de Dag van de Bouw ga ik daarom met een bus door het land. Elke dag in een andere regio en elke dag langs een school én een bouwproject. Ik ga naar naar basisscholen, VMBO’s en naar Hogescho- len. Ik ga praten met bestuurders van opleidingen, laat me bevragen door studenten en ga luisteren naar een spreekbeurt van een jongen die later misschien ook in de bouw wil werken. Daarnaast open ik de Bouw In- spiratiedagen in Veenendaal en ga ik langs verschillende infraprojecten, zoals de Sontbrug in Groningen en de SAAone in Almere. Want zowel leerlingen als goede wegen hebben we in de nabije toekomst heel hard nodig. Ik kijk uit naar een heel intensieve week, maar ook naar een week die energie geeft. Wilt u op enig moment aanhaken bij onze bustour? Via www.bouwendnederland.nl/bouwbus leest u waar en hoe dat kan.


Geen tijd voor de bouwbus? Bezoek dan zeker een van de ruim 160 open- gestelde bouwprojecten op de Dag van de Bouw. U zult er met open ar- men worden ontvangen. En neem uw kinderen mee, want wellicht kun- nen we hen ook interesseren voor het werken in onze sector.


Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54