This page contains a Flash digital edition of a book.
Bouwlocatie van


postzegelformaat Effi ciënt en risicomijdend werken


Aan westelijke zijde van de werklocatie passeert een onafgebroken stroom auto’s op nog geen twee meter afstand. Aan zuidelijke zijde rijden bussen af en aan over de net aangeleg- de zuidbrug. En aan de noordzijde steken voetgangers en fi etsers in zwermen de tijdelijke voorziening over, babbelend en meanderend, zonder echt oog te hebben voor het huzaren- stuk dat naast en onder hen plaatsvindt. Het is bouwen op de cm2


in Utrecht Centrum. D


e geur van vers beton en nat zand dringt binnen als we de provisorische trap afdalen naast de nieuwe noordbrug. We staan op de bodem van de toekom-


stige T-splitsing waar eind dit jaar de Leidsche Rijn en her- stelde Catharijnesingel samenkomen. Daarboven is er dan een nieuw stelsel van vijf bruggen gebouwd: de Vredenburg- knoop. Dagelijks komen hier ruim 22.000 fietsers en 2.500 bussen over, wat daarmee een van de drukste knooppunten is van de stad Utrecht. De vijf bruggen moeten er straks voor zorgen dat omwille van de veiligheid, auto’s, bussen, fi etsers en voetgangers van elkaar gescheiden zijn. Tot die tijd is het er werken op de millimeter.


Flinke uitdaging “We werken hier op een bouwlocatie van postzegelformaat”, zeggen Rob Peerdeman en Bart Hooft namens het uitvoe-


22 Nr.4 - 2015 OTAR


ringsteam van Van Wijk Nieuwegein, het aannemingsbedrijf dat de vijf bruggen realiseert. Hooft: “Dat maakt ons werk tot een fl inke uitdaging. Ons werkgebied voor bijvoorbeeld de noordbrug beslaat 1.000 tot 1.200 vierkante meter. Bij alles wat wij doen, mag het verkeer geen hinder of overlast onder- vinden. Bussen, leveranciers, werk- en stadsverkeer, iedereen moet gewoon door kunnen rijden. Ook moet alles moet ge- woon bereikbaar blijven. Voor bewoners en kantoorpersoneel, tot winkeliers en horeca-eigenaren.”


Enorm vergrootglas Behalve hinder en overlast, is ook veiligheid een kritische succesfactor. Peerdeman: “Ons werk bevindt zich onder een enorm vergrootglas. De veiligheid mag onder geen enkele voorwaarde in het geding zijn. Publiek, pers en gemeente, ze houden ons allemaal scherp in de gaten. Tot voor kort zelfs


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54