This page contains a Flash digital edition of a book.
Ron Peters: ‘Beton Bewust en CSC zijn recent geharmoniseerd. CSC in Nederland is het keurmerk Beton Bewust.’


Beton Bewust. Peters: “Keurmerkhouders voldoen aantoon- baar aan internationaal erkende eisen. In Nederland ligt de lat vrij hoog in vergelijking met landen als de Verenigde Staten, China of Colombia. De huidige keurmerkhouders lopen voor- op, maar ik denk dat steeds meer Nederlandse betonfabri- kanten gaan aansluiten. Met Beton Bewust en CSC zetten wij duurzaam bouwen met beton niet alleen nationaal maar ook mondiaal op de kaart.”


Internationaal beton keurmerk Als founding member is VOBN actief binnen het internationale keurmerk CSC (Concrete Sustainability Council). “In Neder- land zetten we de toon op het gebied van ketenintegratie en het circulair organiseren van betonproductie”, vertelt Stefan van Uffelen, programmamanager CSC bij het WBCSD. “De transitie die we voor ogen hebben, is in Nederland noodzaak. De kennis die hier op dit vlak aanwezig is, vooral bij VOBN, zullen we in de komende jaren ook internationaal te gelde ma- ken. Vooral doordat VOBN met de branchemeetlat een reële Bench Mark methode op nationaal niveau heeft gecreëerd. Daar wordt internationaal met veel interesse naar gekeken.”


Van groeve tot producent


Het aan Beton Bewust gelijkgeschakelde CSC is één van de programma’s waarmee het WBCSD momenteel actief is. Het streeft naar een keurmerk waarbij de gehele keten, van groe- ve tot producent, zich aansluit. “Dit is vergelijkbaar met het FSC keurmerk”, stelt Van Uffelen. “Vanwege de kennis en er- varingen die VOBN op dit gebied heeft, werken we nauw sa- men. Zo werd eind mei 2015 de eerste mondiale versie van het keurmerk op een congres van het WBCSD in de USA ge- presenteerd. Ron Peters gaf daar een toelichting op de ge-


boekte resultaten met Beton Bewust in Nederland. En hoe de prestaties op nationaal niveau op een adequate wijze inzichte- lijk worden gemaakt. Ook de wijze waarop in Nederland aan- sluiting bij duurzame bouwlabels is bereikt, heeft de internati- onale aandacht.”


Nieuwe standaard Van Uffelen vervolgt: “Met een kanteling in de markt richting duurzame betonmortel – in alle denkbare bouwopgaves – hebben we de transitie die we ambiëren, bereikt. Maar eerst moet het keurmerk vertrouwen krijgen. De harmonisatie van de beide keurmerken Beton Bewust en CSC is een tussen- stap in dat proces. De onafhankelijke toetsing via audits is daarin een belangrijke stap. De deskundigheid en kwaliteit die we voor ogen hebben, wordt zo bewaakt.” Maar Van Uffelen is ook realistisch: “Een keurmerk als dit is maar een bepaalde fase in functie. Mijn verwachting is dat bewust geproduceerde betonmortel over 10 jaar de norm is. En daarmee is transitie compleet.”


Branchemeetlat De eisen die zijn vastgelegd in de branchemeetlat zijn gebaseerd op wensen en ideeën van stakeholders, zoals opdrachtgevers, aannemers, architecten en overheid. Sinds de introductie is steeds sprake geweest van een continuproces, met het doel te blijven innoveren en te verbete- ren. De eisen voor het keurmerk 2014-2015 zijn andere dan die van 2012-2013. De nieuwe branchemeetlat 2016-2017 is geharmoniseerd met de CSC-eisen. Meer informatie en de branchemeetlat zelf staat op www.betonbewust.nl.


Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 41


Foto: Thomas Fasting


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54