This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE


Best Practice Marktbenadering aanbesteding dijkverbetering, door middel


van innovatieve technieken > Marktbenadering op maat > Van aankondiging via uitdaging tot gunning (eerste PD&C co > Observational Method Martin Schepers, Projectmanager Dijkverbeteringen, Waterschap Rivierenland Jauk Stroo, Project Managere, De Vries & Van de Wiel


Carrousel Kom en sluit aan in de carrousel en praat actief mee over het actuele thema naar keuze.


Deel op een actieve wijze uw ervaringen, denk gezamenlijk aan oplossingen, leer van elkaar!


Carrousel 1 Hoe word ik een betere opdrachtgever > Verwachtingsmanagement > Samenwerking > Afspraken maken Gast: Marco Hofman, programmamanager Beheer & Uitvoering, Provincie Noord- Holland


Carrousel 2 Op zoek naar interne en externe samenwerking > Collectieve denkkracht > Interne en externe samenwerking > Kennis delen > Samenwerkings-verband van medewerkers uit verschillende disciplines


Gast: Wouter Truffino, Ondernemer, Connect Knowlegde en Holland ConTech


Workshop Via een reallife case gaan we in gesprek over de impact van vertrouwen in contract relaties. Wat zijn de aspecten waar aan gedacht moet


worden als vertrouwen structureel onderdeel van de samenwerkingsrelatie moet worden. Wat is de impact van het vertrouwen geven en het vertrouwen krijgen en wat als er niet op de goede manier mee om gegaan wordt.


Project op basis van vertrouwen en shared profit. Tijdens de workshop behandelen we een real-life case waarin een contract is afgesloten met als doel de meer/minder kosten te delen. En wordt er in gegaan op de randvoorwaarden die nodig zijn om een dusdanig contract te laten slagen. Uw docent: Arnoud Hoek, Management Instituut Nederland


Carrousel 3 Aanbestedingsvisie: Juiste uitvraag, passende contractvorm > Moet het anders -> Hoe moet het anders?


> Waar liggen de verbeterpunten > Contractkeuzemodel


Co-creatie tafelsessies U kiest een tafel. Aan iedere tafel staat een interessant thema centraal. Samen


met vooraanstaande tafelleiders en vakgenoten gaat u kennis en ervaringen delen, oplossingen genereren en nieuwe ideeën opdoen. Praktijk en inspiratie gegarandeerd! Ondanks dat u een keuze maakt uit een uit de tafels, hoeft u niets te missen! U ontvangt namelijk na afloop van het congres per thema de belangrijkste uitkomsten en ideeën.


Kijk voor indeling van de ronde tafels op onze website www.wegencongres.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54