This page contains a Flash digital edition of a book.
Tijdelijk busstation


In samenspraak met Connexxion en Qbuzz is besloten een groot, tijdelijk busstation te creëren langs het Westplein, zegt Erik Verschoor, senior adviseur divisie mobiliteit bij Arcadis. Hij was in 2010 betrokken bij de start van de Tour de France in Rotterdam en de Giro d’Italia in Amsterdam, en vorig jaar bij de Nucleair Security Summit (NSS) in Den Haag. “Voordeel is dat de busverbindingen dan zo veel mogelijk kunnen blij- ven rijden.”


Half uur lopen


Bezoekers zullen zeker niet alleen met het OV komen, maar ook met de auto. Verschoor: “We moeten voorkomen dat au- tomobilisten proberen de stad in te komen en zich klemrijden op afzettingen. Daarom maken we al buiten Utrecht vier grote, tijdelijke parkeervoorzieningen.” Looy: “Zo’n transferium moet zo dicht mogelijk bij de Ring komen, dat hebben we geleerd van andere Grand Départs. Mensen accepteren het om te lo- pen als dat hooguit een half uur duurt. Op die manier haal je veel pendelverkeer met bussen weg. Goede communica- tie speelt ook een essentiële rol bij het in goede banen leiden van bezoekers die met de auto komen.” Om de automobi- listen naar de parkeerplekken te leiden, worden dynamische borden gebruikt.


Draaiboek van 117 pagina’s


“Het is heel belangrijk om het statisch verkeersplan goed af te stemmen met het dynamisch verkeersmanagementplan”, aldus Verschoor. “We hebben een blauwdruk als basis. Stel dat er ergens een file ontstaat, dan gaan we omleiden. Daar- voor ligt een operationeel draaiboek klaar van 117 pagina’s. Met allerlei sturingsscenario’s, zodat in de verkeerscentra- le niet geïmproviseerd hoeft te worden.” Verkeer dat niet in Utrecht moet zijn, zal al op grote afstand om de stad worden heengeleid. Verschoor: “In de regio Noord-Nederland start dat weekend de zomervakantie. We gaan daarom al ter hoogte van Zwolle het verkeer omleiden. Het principe is hetzelfde als bij de NSS in 2014. We proberen de wegen rond Utrecht vrij te spelen van extra verkeer om zoveel mogelijk ruimte te heb- ben.”


Wielerliefhebbers op de fiets En dan is er uiteraard de fiets. Niet alleen Utrechters zullen op


26 Nr.4 - 2015 OTAR


de fiets komen. De twee verwachten dat veel wielerliefheb- bers hun auto op enige afstand van Utrecht zullen neerzetten, om het laatste stuk op de fiets af te leggen. In de stad komen tien extra fietsenstallingen. Ook zullen drie parkeergarages op de begane grond worden ingericht als tijdelijke fietsen- stalling, evenals de Grote Hal in de Jaarbeurs. De bedoeling is dat er ook enkele bewaakte stallingen komen, onder meer voor amateur-renners met hun kostbare racefietsen. Tijdens de eerste en tweede etappe is er een speciale ’fietsring’ uitge- stippeld in de stad, die verbonden is met alle hoofdfietsroutes in Utrecht. Fietsers zullen misschien moeten omfietsen, maar komen zo wel van de ene naar de andere kant van Utrecht.


Geen spraakverwarring Bij de Tour zijn in totaal dertien gemeenten en drie provincies betrokken. De organisatie heeft geleerd van de Tour de Fran- ce in 2010 in Rotterdam. Verschoor: “Iedere gemeente had toen een eigen verkeersplan. Maar dan ben je vooral bezig met raakvlakmanagement. Nu hebben we één centraal plan met coördinatie.” Voor het overleg met alle betrokkenen is een eenduidige nummering ingevoerd voor alle punten en objec- ten langs de route van Utrecht tot Neeltje Jans. Dat zijn er 1087. Zo kan er geen spraakverwarring ontstaan. Verschoor: “Iedereen praat in dezelfde codes met elkaar.”


Weerstand wegnemen Niet iedere gemeente en wegbeheerder was enthousiast toen zij vernamen dat zij met de Tour te maken kregen. Zij von- den het vooral lastig. Bruggen moeten afgesloten, wegen af- gezet. Tijdens workshops is geprobeerd de weerstand weg te nemen. Looy: “Je moet echt investeren in het verbinden van partijen.” De nucleaire top was in dat opzicht makkelijker, aldus Verschoor. “Die riep ook weerstand op, maar iedereen kwam snel tot de conclusie dat die niet was tegen te houden. De financiën waren ook goed geregeld. Het kost nu veel meer tijd om mensen uit hun weerstandsmodus te krijgen.”


46 kilometer per uur Over de route zal de weg worden afgesloten in een glijdend blok dat vier uur duurt, aldus Verschoor. “De renners gaan rij- den met 46 kilometer per uur, je moet de route op tijd afslui- ten en de regie houden. De snelheid van de opbouw van ver- keersmaatregelen moet dus ook 46 kilometer per uur zijn.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54