This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE


WEG EN WATER CONGRES


Stuur op win-win situaties, werk samen, kom tot creatievere oplossingen en voorkom stagnatie- en overschrijdingskosten!


Omslag strategie en cultuur noodzakelijk


Projecten realiseren met de oude, reguliere aanbestedingsmethode en contractvormen werkt niet meer. De sector is toe aan nieuwe oplossingen. Omslag in cultuur en strategie is noodzakelijk. Tijdens het Weg en Watercongres hoort u hoe nieuwe contractvormen een positieve werking hebben op de verhoudingen in de GWW-sector. Wat zijn de mogelijkheden om tot een beter eindresultaat te komen? Hoe kunt u uw rol in de gehele keten aanpassen en bijstellen om te komen tot dé win-win situatie.


Automatiseren en Innoveren is een must


Innoveren is essentieel en staat in vele sectoren hoog op de agenda. Hoe staat het bij de weg- en waterbouwsector? Wat kan de smart-infrastructuur bieden? U hoort wat de vernieuwingen zijn voor de (nabije) toekomst – smart infrastructuur. Aanbestedingen worden innovatiever. Hoe kunt u daar optimaal op inspelen en van profiteren? U hoort ook wat automatisering een meerwaarde voor uw organisatie kan betekenen.


Op zoek naar de nieuwe


samenwerkingsmethode Het Weg en Watercongres is hét platform voor bestuurders, directie, projectmanagement van opdrachtgevers én opdrachtnemers maar ook voor vele andere belanghebbenden in deze sector. Het centrale thema voor 2015 is ‘Wat is de nieuwe samenwerkingsmethode’. Dit jaar op een nieuwe inspirerende locatie: High Tech Campus in Eindhoven.


Nieuwe samenwerking in de GWW-sector > De samenwerking met de markt > Actuele ontwikkelingen > De nieuwe marktvisie van Rijkswaterstaat


Cees Brandsen Hoofdingenieur-directeur, RWS


Aanbesteden als commercieel proces > Hoe verbeteren we de dialoog tussen overheid en markt?


> Beschouw aanbesteden als commercieel proces: wie levert ‘best value for taxpayers money’


> Belang van kennis van de markt en commerciële vaardigheden bij de overheid.


> Hoe de procedure hierop in te richten? (contractkeuze, ruimte voor innovatie)


> Wat kan er binnen de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen?


Wouter Stolwijk Directeur, PIANOo


Ketensamenwering tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en aanverwante partijen > Benut de (verbeter)kansen in complexe projecten door de toepassing van ketensamenwerking


U ontmoet


Voorzitters, bestuurders, directeuren, projectmanagers, projectleiders, managers en adviseurs met aandachtsgebieden bouw, infrastructuur, pps, prestatiecontracten, aanbesteden, bouwcontracten, beheer en onderhoud, civiele techniek, mobiliteit, verkeer en vervoer.


Werkzaam bij: > Rijksoverheid > Provincies > Gemeenten > Waterschappen > Havenbedrijven > Industrie


> Bouw- en infrabedrijven > Investeringsbedrijven > Banken > Projectontwikkelaars > Ingenieursbureaus > Adviesbureaus


> Haal meer uit de samenwerking met leveranciers (partners)


> Hoe inkopen op de laagste prijs innovatie (kan) belemmeren


> De randvoorwaarden voor succesvol samenwerken > Het vaststellen van verbeterde prestaties (monitoring / benchmarking van prestaties)


Marcel Noordhuis


Promovendus bedrijfskunde Nyenrode Business Universiteit


Congres - 30 september 2015 Ontvangst 9.15 uur | Finish 17.00 uur


De nieuwe samen- werkingsvormen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54