This page contains a Flash digital edition of a book.
Duurzaam beton mondiaal op de kaart


In 2012 introduceerde de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) het keurmerk Beton Bewust. Betonmortelfabrikanten met dit keurmerk garanderen een duurzame, verantwoorde en hoogwaardige productie van beton. Het keur- merk reikt verder dan alleen maar duurzaam en verantwoord grondstof- en bronbeheer. Er is ook aandacht besteed aan veilige arbeidsomstandigheden, biodiversiteit en CO2


reduc-


tie. Medio dit jaar wordt het betonkeurmerk CSC wereldwijd geïntroduceerd. Beton Bewust is dat voor de Nederlandse markt.


“V Platform


Bijna alle bij VOBN aangesloten betoncentrales zijn gecertifi - ceerd en mogen daarom het keurmerk Beton Bewust voeren. Peters: “Met het keurmerk stimuleren we het kennisniveau van de betonmortelsector en het werken vanuit duurzame oplos- singen. Als sector bieden we opdrachtgevers met Beton Be- wust een platform om op hun specifi eke vraag een inhoudelijk onderbouwde en doorgerekende oplossing in duurzaam be- ton te formuleren. Onze kennis draagt bij aan de mate waarin


40 Nr.4 - 2015 OTAR


oor betonmortelfabrikanten is er een branche- meetlat ontwikkeld. Hierin staan de eisen waar- aan een betoncentrale moet voldoen”, vertelt


Ron Peters, directeur van VOBN. “Kwaliteit staat daarbij voor- op. Daarom worden de keurmerkhouders jaarlijks geauditeerd door een extern geaccrediteerde partij. Bij een positieve audit mag de geauditeerde weer een jaar lang het keurmerk Beton Bewust gebruiken. Het keurmerk garandeert een verantwoor- de en hoogwaardige productie van beton en verschaft voor opdrachtgevers en afnemers zekerheid.”


een bouwwerk binnen duurzaamheidslabels zal scoren, zoals BREEAM, LEAD, BES 6001.”


Erkenning krijgt het keurmerk inmiddels ook. Zo zijn keur- merkhouders A-leveranciers op de CO2


-prestatieladder en


wordt Beton Bewust erkend door de stichting Duurzame Le- verancier. Dit jaar is VOBN als kennispartner aangesloten bij Netwerk Betonketen, een platform waar opdrachtgevers, ont- werpers, aannemers en leveranciers elkaar vinden om de ver- duurzaming van beton daadwerkelijk vorm te geven. Peters: “De kennis van onze keurmerkhouders en het keurmerk als meetbaar instrument worden zeer gewaardeerd.”


Nationaal en mondiaal


Naast Nederlandse erkenning is het keurmerk ook op in- ternationaal niveau doorgedrongen en deelt VOBN, binnen het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), haar kennis met als doelstelling een verduurzaming van de betonketen wereldwijd. Zo zijn Beton Bewust en CSC recent geharmoniseerd en is CSC in Nederland het keurmerk


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54