This page contains a Flash digital edition of a book.
Stationsgebied


Utrecht Super-metamorfose


Het stationsgebied in Utrecht ondergaat een metamorfose. Dat betekent nogal wat voor het stadshart met Nederlands grootste knooppunt van spoorlijnen, de grootste fi etsdicht- heid ter wereld, grote bedrijven met veel werknemers en tal van grote publiektrekkers als de Jaarbeurs, Beatrixtheater en TivoliVredenburg. Tijdens de verbouwing moet de winkel open blijven. Dat vergt strakke regie.


Tekst en interview: Olav Lammers en Jos van Maarschalkerweerd (Maarschalkerweerd Management B.V.)


H


et is een gigantische opgave. Op basis van een in 2003 vastgesteld Masterplan Stationsgebied werkt de gemeente Utrecht samen met Prorail, NS, Corio en Jaarbeurs aan een nieuw Stationsgebied dat, gekoppeld aan de oude binnenstad,straks het centrum van Utrecht moet gaan vormen. De werkzaamheden - een investering van ruim 3 miljard! - zijn opgedeeld in verschillende deelprojecten en pas na 2020 is de klus geklaard. “Er wordt wel eens gezegd dat het één grote bouwput is.


12 Nr.4 - 2015 OTAR


Maar ik heb het liever over een fors aantal bouwputten in een gebied dat totaal in ontwikkeling is en waar tussendoor al- les moet blijven functioneren en het vooral ook leefbaar moet blijven.” Dat zegt Simon Roozen, programmamanager Infra & Openbare Ruimte – Projectorganisatie Stationsgebied van de Gemeente Utrecht. Het is deze organisatie die er op toeziet dat het ‘normale leven’ tussen alle bouwprojecten in en rond het station zoveel en zo goed mogelijk kan worden voortge- zet.


Foto’s: cu2030.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54