This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
Struchtúr Bainistíochta
UACHTARÁN
LU Stiúrthóir LU Meabhránaí LU
Nuálaíocht & Feidhmiúcháin Eispéireas agus Uachtarán
LU
Tionscadail Sparánaí Rúnaí
Feidhmíocht Oibríochtaí Mac Léinn Ionaid
Taighde
Chaipitil
Réitigh agus CELT
Seirbhísí
Seirbhísí Déin na
(Feabhas
Faisnéise
Roinnte gColáistí
Teagaisc)
Gnóthaí An
AD
Leabharlann
Acadúla tAcadamh
Foirgnimh
Oideachas
agus Seirbhísí
Aosach agus
Leanúnach
Management Structure
PRESIDENT
VP Executive VP Registrar VP
Innovation Director Student and Deputy
VP
Capital Bursar Secretary
& Performance Operations Experience President
Research
Projects
Information CELT
Solutions
Shared Deans of
(Teaching
and Services
Services Colleges
Excellence)
Academic An
HR
Library
Affairs tAcadamh
Buildings
Adult and
and Services
Continuing
Education
57
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com