This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
Teaghlaigh – ina bhfuil an chéad Ollúnacht UNESCO i Go deimhin, léiríonn braisliú na dtionscal TFC agus
bPoblacht na hÉireann –, Ionad Sheaneolaíocht Shóisialta na teicneolaíochta leighis i gceantar na Gaillimhe, de bhrí gurb ann
hÉireann, an tIonad um Dhlí agus Beartas Míchumais, Scoil atá OÉ Gaillimh suite, agus na comhthionscnaimh mhóra
Scannán agus Meán Digiteach Huston, agus Institiúid Taighde thaighde idir an Ollscoil agus tionscail ilnáisiúnta agus tionscail
na Fiontraíochta Digití. dhúchasacha araon, an bealach a bhfuil institiúidí tríú leibhéal ag
cur leis an bhforbairt eacnamaíoch go réigiúnach agus go
Cuideoidh an obair thaighde atá ar bun againn, agus an obair náisiúnta. Tá na tionscnaimh chomhpháirtíochta seo, atá á
thaighde chleachtasbhunaithe, go háirithe, sna réimsí seo linn bpáirtmhaoiniú ag SFI, an IDA, Fiontraíocht Éireann agus an
agus sinn ag cur beartais le chéile ar leibhéal náisiúnta agus, in tAE dírithe ar fhorbairt, ar bhailíochtú agus ar thráchtálú
amanna, ar leibhéal idirnáisiúnta. teicneolaíochta nua. Tá comhpháirtíochtaí thar a bheith láidir
forbartha ag an Ollscoil le tionscail d’fhonn teicneolaíochtaí nua
Chomh maith leis sin, aithníonn OÉ Gaillimh an ról tábhachtach agus maoin intleachtúil a aistriú chun a n-úsáid ar bhonn
atá ag tionscail mhóra, FDI (Infheistíocht Eachtrannach tráchtála a éascú.
Dhíreach) agus gnónna dúchasacha san áireamh, ar fhorbairt
eacnamaíoch agus shóisialta an réigiúin, go háirithe na tionscail ó
earnála na Mara, an Chomhshaoil agus an Fhuinnimh, na
dTeicneolaíochtaí Leighis agus an TFC. Tá naisc láidre atá
seanbhunaithe ag an Ollscoil le cuideachtaí móra sna
hearnálacha tionscail seo agus in earnálacha eile sa réigiún ina
bhfuil sí suite. Tá an Ollscoil tiomanta do na naisc atá aici
leis na hearnálacha tionscail teicneolaíochta a fhorbairt,
ní amháin ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta ach
ar bhonn réigiúnach chomh maith.
Structural Change, the Moore Institute
for Research in the Humanities and Social
Studies, the Child and Family Research
Centre – hosting the Republic of Ireland’s
first UNESCO Chair –, the Irish Centre for
Social Gerontology, the Centre for Disability
Law and Policy, the Huston School of Film and
Digital Media, and the Digital Enterprise Research
Institute.
Our research work, and particularly our practice-based
research work, in these areas will contribute to policy-making at
a national, and, sometimes, international level.
Indeed, the contribution of third-level institutions to economic
development, regionally and nationally, is illustrated by the
clustering of ICT and medical technology industries in the Galway
Furthermore, NUI Galway recognises the important role that
area, as a result of the presence of NUI Galway, and the significant
key industries, including FDI (Foreign Direct Investment) and
collaborative research initiatives between the University and
indigenous businesses, play in the economic and social
multinational, as well as indigenous industries. These partnership
development of the region, including in particular those from the
initiatives, part-funded by SFI, IDA Ireland, Enterprise Ireland, and
Marine, Environment and Energy, Medical Technologies and
the EU, are focused on new technology development, validation and
ICT sectors. The University has strong, well-established and commercialisation. The University has developed particularly strong
enduring links with key companies from these and other industry collaborative partnerships with industries in order to facilitate the
sectors located within its region. The University is also
transfer of new technologies and intellectual property into
committed to further develop its links with technology-based
commercial applications.
industry sectors regionally, as well as nationally and
internationally.
41
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com