This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
OÉ Gaillimh: Struchtúr na gColáistí agus na Scoileanna
Coláiste na nDán, Coláiste an Ghnó, Coláiste na Coláiste an Leighis,
na nEolaíochtaí Sóisialta, an Bheartais Phoiblí hInnealtóireachta an Altranais agus
Coláiste na hEolaíochta
agus an Léinn Cheiltigh agus an Dlí agus na hIonformaitice na nEolaíochtaí Sláinte
Scoil Ghnó agus
Scoil na Scoil na Matamaitice,
Scoil na nDaonnachtaí Eacnamaíochta
hInnealtóireachta
Scoil an Leighis
na Staitisticí agus na
J.E. Cairnes
agus na hIonformaitice Matamaitice Feidhmí
Scoil na dTeangacha, Scoil an Altranais
Scoil na
na Litríochta agus Scoil an Dlí agus an
nEolaíochtaí Aiceanta
na gCultúr Chnáimhseachais
Scoil na Tíreolaíochta
Scoil na nEolaíochtaí Scoil na
agus na Seandálaíochta
Sláinte Ceimice
Scoil na
Scoil an Oideachais
Fisice
Scoil na Síceolaíochta
Scoil na hEolaíochta
Polaitiúla agus
na Socheolaíochta
NUI Galway: Colleges and Schools Structures
College of Arts, College of Business,
College of Engineering
College of Medicine,
Social Sciences, Public Policy
College of Science
and Informatics
Nursing and
and Celtic Studies and Law Health Sciences
J.E. Cairnes School
School of Engineering
School of Mathematics,
School of Humanities of Business School of Medicine
and Informatics
Statistics and Applied
and Economics Mathematics
School of Languages,
Literatures and School of Law
School of Nursing School of Natural
Cultures
and Midwifery Sciences
School of Geography
School of Health School of
and Archaeology
Sciences Chemistry
School of
School of Education
Physics
School of Psychology
School of Political
Science and Sociology
55
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com