search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ▶▶▶ SPRUITKOOL


Redelijke eerste fase lopende spruitkoolseizoen


NIEUWS | door Jack Kwakman I


n het groeiseizoen is er bij spruitkool, net als bij andere gewassen, hapering geweest. Met name de laatste warm- teperiode in augustus had veel effect, onder meer op de spruitzetting. De sprui- ten zijn in het algemeen wat aan de lang- werpige kant. Dat is op zich natuurlijk geen probleem. Wat er wel inhakt is dat de stilstand in groei leidde tot insecten- schade. De teelt in het Zuidwesten van het land kreeg stevig last van witte vlieg. Gemiddeld zijn de producties per hectare dit seizoen wel goed, tenminste daar waar voldoende beregend kon worden. De pro- ducties liggen met tussen 25 en 30 ton per hectare op een vergelijkbaar niveau met vorig jaar. Het spruitenaanbod is qua volume wel duidelijk groter, omdat het areaal spruitkool met naar schatting 12% gegroeid is. In zijn algemeenheid is het prijsniveau van spruiten ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Er staat wel meer druk op de prijzen, om- dat de handel (export) niet zo soepel ver- loopt. De kale telersprijzen liggen de laat- ste drie weken in de orde van grootte van € 0,40 tot € 0,44 voor de A-sortering en € 0,45 tot € 0,49 voor B. In de laatste week van november lagen op weekmarkten spruiten voor € 1,75 per kilo.


Britse afname onder druk Hoewel de export niet soepel verloopt, is die wel op peil. Duitsland is sinds jaren de hoofdbestemming. Bijna 60% van de in Nederland geteelde spruiten gaat naar de oosterburen. De overige export is ge- spreid over hoofdzakelijk België, Frankrijk en Scandinavië. Met argusogen wordt nu wel gekeken naar de leveringen aan afne- mers in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de Europese Unie verlaten op 31 januari, maar momenteel geldt nog een over- gangsperiode tot en met 31 december


De veilingprijzen geven een redelijk positief beeld van het spruitkoolseizoen dat nu zo’n tien weken loopt, maar dat is geflatteerd. De producties zijn oké, maar de vrije handelsprijzen liggen onder die van beide vorige seizoenen.


Biologische bestrijding van trips. Tijdens de erg warme periodes afgelopen zomer trad wel groeistilstand op, met meer risico op problemen met insecten. In het Zuidwesten gaf witte vlieg veel overlast.


2020. In deze periode blijven alle EU- regels en wetten voor het VK van kracht. Momenteel speelt dit nog geen rol, im- mers, het Verenigd Koninkrijk is in de winter normaal gesproken zelfvoorzie- nend. Echter, Kerstmis is altijd goed voor levering van meer volume aan de Britten, omdat spruiten niet weg te denken zijn bij de traditionele Kerstmaaltijd en bij de Christmas party’s die bedrijven organise- ren voor hun personeel. Vooral in de hore- ca en catering zijn geschoonde spruiten normaal gesproken zeer gevraagd. Als er in Engeland, Schotland en Wales geen drastische versoepeling van de in novem- ber nog geldende lockdown komt, dan


valt de markt die vaak een mooie bonus kan opleveren grotendeels weg.


Transport duurder De invloed van Covid-19 is ook onmisken- baar in een premium-segment. Er kan dit jaar onvoldoende volume naar Amerika, terwijl dat land zich vorig jaar ontpopte tot een mooie groeimarkt. Spruiten vallen daar in de categorie luxe groenten, zoals hier asperge. Het Nederlandse topproduct is aanvullend op de teelt in Californië. Doordat het aan- tal vluchten sterk beperkt is, zijn de trans- portkosten erg hoog. Dat scheelt meer dan € 1 extra op de kiloprijs.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 45


FOTO: RUUD PLOEG


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48