search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Profiel


Peter van den Berg (1968) is directeur van AgroEnergy. In 2001 werd AgroEnergy opgericht als inkoopcollectief voor de glastuinbouw, met het oog op de liberalisering van de energiemarkt. Het zou misschien vijf jaar nodig zijn. Maar volgend jaar viert AgroEnergy, nu onderdeel van Eneco, de twintigste verjaar- dag. Nu zijn het het Kli maat- akkoord en de energie- en warmtetransitie, die voor het bedrijf met én kennis van de glastuinbouw én van de energiemarkt werk te over opleveren .


heffing op te goedkoop gas werkt trouwens ook niet. Dan maak je alleen maar een sector kapot.”


Maar als door de stijgende gasprijs, in de markt en eventueel geholpen dus met een heffing, de warmte- transitie weer op gang zou komen, dan staat Agro- Energy nog steeds met die exploitatiemodellen klaar? “Ja. Wij willen graag vaste afnamecontracten sluiten, waar- mee we de producent garanderen dat die gedurende een 10 of 15 jaar een cashflow heeft om de financiering van zo’n project mogelijk te maken. Ons sterke punt is dat we de ken- nis hebben van de tuinbouw en van de energiemarkt om de warmtestromen, de energiestromen en de geldstromen sa- men te optimaliseren. Geen aardwarmteproject is solitair. Er


zitten in een cluster ook altijd wkk’s, er is restwarmte en CO2 van derden, er is biomassa, er is zon en wind. Dat regelen we nu bijna twee jaar voor de glastuinders in Bergschenhoek, naar tevredenheid van alle partners. We staan nog steeds klaar dat ook voor andere projecten te gaan doen.”


Het goeie nieuws is dat WKK nog goed draait. “Het is slecht voor gasverbruik van de sector, maar heel goed voor de energie-efficiëntie. Die dingen gaan ook echt alleen maar aan als zon en wind niet genoeg leveren. Voor de CO2


De wkk dan dus maar weer aan en afwachten? “Alleen maar kijkend naar de korte termijn lijkt dat de bes-


te optie. Maar ik zou het echt niet raar vinden als grote belichtende bedrijven nu langetermijnafspraken maken met windparken op zee. Natuurlijk, dat is nu nog duurder dan de stroomprijs van vandaag. Maar de centen waarvoor nu wind op zee wordt gerealiseerd, dat komt wel steeds dichter in de buurt van grijze stroom. Wij leggen dat bij grote telers voor en die staan daar niet afwijzend tegen- over.”


Hoe zit AgroEnergy in die wereld van duurzame stroom? Na de glastuinders ook de boeren als klant? “Zonnepanelen en windmolens veroveren nu Nederland. Dat gebeurt veel op landbouwgrond. En die partijen heb- ben in toenemende mate behoefte aan het soort produc- ten dat wij voor de glastuinbouw hebben ontwikkeld. Dit segment groeit hard, er is ruimte voor meer partijen. In es- sentie maakt het natuurlijk ook niet uit waar die zonnepa- nelen op liggen, of het nou loodsen zijn of zonneweides of op stellingen boven zachtfruit.”


-emissie van heel Nederland kun je beter wkk’s laten draaien dan gas- of kolengestookte elektriciteitscentrales. Het is de moeite waard om dat uit te blijven leggen.”


Of bovenop kassen. De projecten in Luttelgeest en Friesland, dat komt wel weer in de buurt van jullie kernklanten? “Het zijn natuurlijk wel lege kassen waar die op komen te liggen. Heel veel teelt zal daar niet onder kunnen komen. Ik zie dat toch meer als een zonneweide op hoogte. En licht- doorlatende zonnepanelen, dat is voorlopig allemaal nog veel te duur. Nee, de stroomvraag van de glastuinbouw op de eigen locatie verduurzamen, dat gaat belichtende telers gewoon niet lukken.”


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48