search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COMMENTAAR ▶▶▶


Warmtetransitie op de tocht V


door Jan Vullings, hoofdredacteur


ol trots tekenden 33 organisaties, overheden en bedrijven in maart 2019 het Tuinbouwakkoord. Minister Carola Schouten gaf de sector nog een dik compliment: “Jullie kunnen goed voor jezelf


zorgen.” In het akkoord staan dan ook ferme taakstellin- gen, die op een aantal terreinen veel verder gaan dan noodzakelijk. Zoals op het gebied van klimaat. In de kli- maattafel landbouw was al eigenhandig de taakstelling opgeschroefd van 3,5 naar 6 megaton CO2


. De glastuin-


bouw pakte hierin het initiatief: klimaatneutraal in 2040. De champagne is intussen wel verschaald. De energie- transitie stokt. De oorzaak is tweeledig: een historische lage gasprijs en een ‘foutje’ in de belastingplannen van dit jaar. Nederland kent al sinds 2013 een Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE), bedoeld om de SDE- subsidies voor energietransitie te bekostigen. In het Belas- tingplan 2020 is ingezet op een forse ODE-tariefstijging voor de groep gebruikers, met daarin nou net veel glas- tuinders, die juist vanwege hun versneld afschakelen van fossiel meer stroom van het net zijn gaan afnemen. Den Haag heeft de fout wel zo’n beetje toegegeven, maar lijkt onmachtig om het ook ruimhartig op te lossen. Voor 2021 en 2022 komt er wel een compensatie. Maar 2020 is voor rekening van de tuinder. En nog los daarvan: het heeft een forse knauw gegeven in het vertrouwen van de telers in de overheid. Daar komt bij dat de gasprijs historisch laag is. De dag- prijs zakte het afgelopen jaar zelfs naar 5 cent per ku- bieke meter. Dat heeft alles te maken met corona. De vraag naar gas zakte nog harder dan de produ- centen hun productie konden laten dalen. Glastuin- ders met een wkk, die ze wellicht op halve kracht of helemaal uit hadden gezet, grijpen nu gretig terug naar deze op zich super efficiënte manier van produ- ceren van warmte, stroom en CO2


voor de planten. Tuin-


ders met investeringsplannen in windenergie of duurza- me warmte stellen die nog even uit. Kortom, het tempo van de energietransitie moet worden bijgesteld. Dit is ronduit teleurstellend. De glastuinder ziet dan ook alweer een extra Haagse heffing op gas op zich afkomen, om de energietransitie weer vlot te trekken. Hopelijk deze keer dan wel met meer beleid dan die brute ODE-operatie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48