search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Uitdagingen


door Ton Slagter, bloemkoolteler in Lutjebroek (N.-H.)


A


ls u deze column aan het le- zen bent, zijn wij bezig met de laatste bloemkool van dit sei- zoen. Het was een uitdagend


seizoen en we hebben weer veel klanten blij kunnen maken met onze bloemkool. Waarmaken waar je in het begin van het seizoen voor staat, is toch altijd weer een grote opgaaf. Klimaat, personeel en dit jaar ook nog corona zijn onzekerheden waarmee je van tevoren geen rekening kunt houden. Klanten ontzorgen is onze kwaliteit en dat is prima gelukt. Wat mij overigens de laatste tijd opvalt is de on- rust/onvrede bij de veilingen/coöpera-


‘Alleen iets bereiken door met elkaar op te trekken’


ties. Veiling ZON, Royal Flora Holland en FrieslandCampina hebben allemaal zo hun eigen problematiek. Eerder schreef ik al dat je geen uitvinder hoeft te zijn om nieuwe dingen te ontwikkelen, alles bestaat immers al. Oftewel, de oplossin- gen liggen voor de hand. Gooi je trots overboord en zorg voor verbinding en vertrouwen. Tenslotte nog een heel an- dere ‘tak’ van sport, de nieuwe LTO-voor- zitter Sjaak van der Tak. Ik kan mij in deze persoon heel goed vinden. Aan hem de moeilijke taak om agrarisch Ne- derland, als het gaat om onze belangen, weer één te laten worden. Kijk niet ach- terom, maar vooruit. We kunnen alleen iets bereiken als alle sectoren met elkaar optrekken. Er komt vanuit de maat- schap pij veel op ons af en wij willen nog heel lang blijven boeren. Onze boeren


hebben er al veel energie in gestoken om het een en ander te bereiken, met veel steun vanuit de maatschappij. Maar wat is er tot nu toe gerealiseerd? Weinig tot niets, maar wel verdeeldheid in de sector en afbrokkelende publiekssteun. Dat is dus niet de juiste manier. Onze nieuwe voorzitter moet niet veel tijd gaan steken in het verenigen van het agrarisch belang, want er zijn op het ogenblik grotere prioriteiten. Sluit je ge- woon aan bij LTO-Nederland, anders zijn we straks allemaal ‘de Sjaak’.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 41


FOTO: LEX SALVERDA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48