search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GELUIDEN UIT DE TEELT ▶▶▶


‘Productie van vorig jaar niet meer ingehaald’


Maarten Botman


‘Rust aan het afzetfront’


BROCCOLI Voor Maarten Botman eindigde het seizoen begin november. “Dat is relatief vroeg, maar de kwaliteit begon terug te lopen en de Spaanse broccoli was dit jaar al vroeg op de markt.” Dat de kwaliteit aan het einde van het seizoen terugloopt, is iets van de laatste drie jaren. “Kijk nu, we zitten eind novem- ber. Nachtvorsten hebben we hier in Wer- vershoof (N.-H.) nog niet gehad en het is nog steeds warm voor de tijd van het jaar. Ook september en oktober waren relatief warm, dat heeft invloed op de kwaliteit.” Terugblikkend op het seizoen toont Bot- man zich een tevreden mens. “Onze mid- denprijs zit 8 cent per kilo hoger dan vorig jaar. In juni waren de prijzen van meer dan € 2 natuurlijk extreem hoog en daar heb- ben we wel van kunnen profiteren. Ook startte het seizoen goed, toen we met onze vroege rassen al goed aan de markt waren.” Wel verliep het groeiseizoen grillig door drie pieken in de aanvoer. “De eerste is ontstaan door het late, natte voorjaar en de laatste in augustus door de extreme hitte, maar ondanks dat alles hebben we dit jaar redelijk goed gedraaid. Via The Greenery hebben wij aan de Jum- bo en de Plus betrouwbare partners. An- dere telers zitten bij andere afnemers, maar de markt heeft zich gesetteld. Ieder- een heeft zijn weg gevonden en dat brengt rust aan het front. Wel zouden wij er nog een paar kleintjes bij kunnen ge- bruiken ...”


Meer over broccoli op gfactueel.nl gfactueel.nl


16


TOMAAT Voor een schone start van de nieuwe teelt bij tomatenbedrijf L.A. van Schie in Kwints heul (Z.-H.) zijn de steenwolmatten en loopfolie voorafgaand aan het planten ontsmet door volvelds met waterstof- peroxide te spuiten. De oude teelt heeft een week langer doorgelopen dan vorig jaar. Toch is de totale productie niet boven vo- rig jaar uitgekomen. Wesley van Schie: “Na de zomer lagen we wat betreft kilo’s per vierkante meter gelijk met vorig jaar, maar zijn daarna met 2 ons per week terug gaan lopen. Die productie hebben we dus niet ingehaald.” In september is vanwege niet goed gezet- te laatste trossen de nabloei eraf gehaald. Hierdoor varieerde het aantal vruchten per tros, van 6 tot 9 stuks. “Doordat we daarna wat mooi najaarsweer hebben ge- had, zijn de laatste trossen toch nog mooi uitgegroeid. Het gemiddeld vruchtge- wicht was met 73 gram wel lager. Normaal is dat rond de 80 gram per tomaat.” De la- gere grofheid is te wijten aan de zwakheid van de plant en het eerdere donkere weer. Op 26 november worden de nieuwe plan-


Wesley van Schie


ten van het ras Mediax naast het plantgat van de mat gezet. De planten zijn geënt op onderstam DRO141, getopt op het der- de blad en de bovenste twee dieven aan- gehouden. “Als de tweede tros boeit en de derde tros tegen de bloei aanzit, dat zal waarschijnlijk in week 1 zijn, worden de tomatenplanten op het plantgat gezet. Het uitdraineren van de steenwolmatten gebeurt al in week 51. De eerste dag na het planten doen we rus- tig aan, omdat de planten door het trans- port toch het een en ander hebben mee- gemaakt. Daarna houden we overdag de 20 tot 21 graden aan; in de voornacht van- af 16.30 uur 14 graden en in de nanacht vanaf 2.00 uur 17 graden.”


Rond week 1 zullen de planten op het plantgat gezet worden. ▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


FOTO: LEX SALVERDA


FOTO: HARRY STIJGER


FOTO: ROEL DIJKSTRA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48