search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ AARDBEI ▶▶▶ GEWASBESCHERMING Bedekt of onbedekt?


Volgens het Ctgb is een teelt onbedekt als die niet onder glas of plastic ligt. Er is dan ‘continu open contact met de atmosfeer’. Dat zijn vollegrondsteelten, of op stellin- gen (met regenkapjes). Een teelt onder glas of folie is bedekt , want er is geen continu open contact met de atmosfeer (tijdelijk open contact mag wel, via luchtramen, of een te openen kapconstructie).


Reden was het kleinere aandeel Californi- sche trips in 2020. Tegen Californische trips werkt niets meer voldoende.


Resistentie dreigt In onbedekte grondteelten krijgen onder andere trips, aardbeibloesemkever en on- kruid steeds meer ruimte. Calypso doet wat op aardbeibloesemkever, maar vervalt van- af 3 februari 2021. Benevia werkt wel, maar mag alleen met spuitapparatuur met 97,5% driftreductie en twee keer per teelt- cyclus. Dat is ontoereikend, bovendien is er


Voor tunnels vermeldt het Ctgb aanvul- lend dat die gedurende de teeltduur afge- sloten moeten zijn. Wordt een tunnel tij- delijk geopend, dan is sprake van een onbedekte teelt. Maar nu de praktijk: hoe moet dat met tunnels met een bedekte teelt, als die van- wege weersomstandigheden toch open gezet moeten worden? Welke middelen zijn dan toegestaan. Een voorbeeld: Nim-


vanaf medio augustus kans op suzu- kii-fruitvlieg waarop Benevia ook werkt. Onkruid is een groot probleem: tegen breedbladigen is Fenmedifam toegelaten, mits het onkruid klein is. Tegen grassen kan Centurion Plus met het risico op mis- vormde vruchten (veiligheidstermijn der- tig dagen). Onkruid afbranden voorafgaand aan het planten kan nog met Quickdown. Voor- heen was er een reeks middelen beschik- baar. Deze verschraling vergroot de kans op resistentie. De bodemherbiciden Devrinol


rod en Abir zijn meeldauwmiddelen met dezelfde werkzame stof. Nimrod is buiten toegestaan, Abir alleen in bedekte teelten. Welk middel moet je pakken in een folie- tunnel waar de zijkanten open kunnen, maar niet altijd open gaan? Dat is een vraag voor de NVWA, aldus het Ctgb. Van den Brand: “Dit is vaak het probleem. De theorie klopt, maar sluit niet aan op de praktijk.”


en AZ 500 hebben vochtige grond nodig, voor Devrinol geldt bovendien dat het in- gewerkt moet worden. Dat vraagt om pas- sende apparatuur en een werkvolgorde waarbij de bedden niet te lang voor de teelt gemaakt worden. AZ 500 werkt rede- lijk, maar ruimt een onkruid als muur niet volledig op. Blijft Fenmedifam over ter cor- rectie.


De graanopslagmiddelen Targa Prestige en Pilot, die nodig zijn in de traditionele volle- grondsteelten met stro, mogen alleen nog in de onbedekte vermeerdering.


Zijn tunnelteelten bedekt of onbedekt? De theorie daarover is waterdicht, in de praktijk echter niet. 26


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48