search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Minder personeel


Naast economische motieven spelen er ook andere zaken bij de overweging om in een oogstrobot te investeren. Als eer- ste speelt daarbij de beschikbaarheid van arbeid en dat verschilt van bedrijf tot bedrijf. Cerescon geeft aan dat de Sparter tot 25 arbeidskrachten kan be- sparen. Om de machine te laten oog- sten, volstaat een operator die tevens toezicht houdt. Net als bij handoogst moet het transport van en naar het per- ceel natuurlijk evengoed georganiseerd worden.


Verder kan op woonkosten bespaard worden als er minder personeel nodig is. Daarbij speelt momenteel wel de vraag wat de eisen aan woonvoorziening gaan worden in het licht van corona. Minder personeel kan leiden tot meer rust op het bedrijf, onder andere omdat er min- der geregeld hoeft te worden en omdat er minder transport van personeel van en naar de percelen nodig is. Daar tegen- over staat natuurlijk wel het transport van de oogstrobot over de weg als ‘aan- hanger’ achter een trekker.


Omdat de Sparter de detectie van de asperges ondergronds met vochtsenso- ren uitvoert, lijkt het reëel dat er min- der roze verkleurde en minder asperges met open koppen geoogst worden.


kilo. Omdat de extra kostenbesparing ook wordt uitgegeven om extra af te lossen, is de lening in de loop van het vierde sei- zoen al helemaal afgelost. Bij dit uitgangs- punt zijn de kosten voor handoogst over tien jaar nog steeds € 1.350.790 en bedra- gen de machinekosten € 560.361. Dat is € 4.937 minder dan de eerder genoemde € 565.298 bij geen kwaliteitsverschil.


Bij de gekozen uitgangspunten zitten in het zesde seizoen de oogstkosten bij machinale oogst op 44 cent per netto kilo.


Vergelijking bij 300 meter rijlengte en gelijke oogstkwaliteit bij een productie van 123.363 kilo per seizoen


1 123.363 1.00 2 125.830 1.02 3 128.347 1.04 4 130.914 1.06 5 133.532 1.08 6 136.203 1.10 7 138.927 1.13 8 141.705 1.15 9 144.539 1.17 10 147.430


Seizoen Kosten handoogst Kosten handoogst per kilo Machinekosten (operator, Aflossing diesel, onderhoud, rente) 56.700 56.361 55.985 55.572 55.120 54.873 55.970 57.090 58.231 59.396


66.663 69.470 72.362 75.342 66.164


1.20 Machine kosten per kilo Schuld bij begin seizoen


1.03 1.02 1.02 1.02 1.01 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


350.000 283.337 213.867 141.506 66.164 0


37


FOTO: STAN VERSTEGEN


FOTO: CERESCON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48