search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ PREI ▶▶▶ MECHANISATIE


zaaien komt hij uit op 175.000 tot ruim 200.000. “Prei ter plaatse zaaien, scheelt in kosten, maar toch is het een dure teelt. Een zaadje kost afhankelijk van het ras 1,2 tot 1,4 cent, je hebt op onze stuifgevoeli- ge grond papierpulp nodig wat al snel € 300 per hectare kost. Verder heb je nog de gewasbescherming en de bemesting.” Bovendien is het een ‘linke teelt’. “Mede door de stijgende ziektedruk van preimot en uienmineervlieg en het wegvallen van Chloor IPC nemen de risico’s toe. Dit jaar heb ik uiteindelijk besloten om in de der- de week van mei nog over te zaaien, om- dat we tot 80% uitval hadden, maar je ziet nu dat je dan toch groeidagen tekort komt en in kilo’s tekortschiet. Die uitval heeft te maken met de toename van de uienteelt in deze regio. Ook was het dit voorjaar al vroeg warm en de grond is stuifgevoelig. In het kramstadium is prei voor dat alles supergevoelig. In bieslook


De klembanden maken in het bovenste gedeelte geleidelijk een slag, dusdanig dat de prei van horizontaal naar verticaal gedraaid wordt, tevens wordt er daar wat van de bovenkant van het blad gesneden.


loopt een project om uienvlieg te monito- ren. Ik denk dat het die kant op moet.”


Inzet spuitrobot Hermans ziet ook mogelijkheden voor de toepassing van een spuitrobot die is afge- stemd op zijn plantsysteem van acht rijen op een rijafstand van 75 cm. “Als er een ro- bot is die alleen op de rij acht rijen in één werkgang kan behandelen, dan scheelt dat wel 50% aan werkzame stof, heb je minder drift, en het bespaart arbeid. Ik pas nu ook rijenbespuiting toe, maar dat is ar- beidsintensief.” Bovendien is het in gezaai- de prei moeilijk om in het begin het middel op de nog hele kleine plantjes te krijgen. “Als dat met een robot veel preciezer uit te voeren is, heb je ook nog meer effect van dezelfde (lage) dosering. Bij de onkruidbe- strijding kun je het dan ook beperken tot de rijen, want tussen de rijen doen we toch al schoffelen en aanaarden. Er vallen ook vaker chemische middelen weg, daarom zullen we toch naar een andere aanpak moeten. Ik denk dat zo’n robot daarin past. Dan heb je het pas echt over PlanetProof.”


Door middel van een geleider vóór de rooibek wordt de onbemande trekker via een stuurstang in de rij gehouden. De rooibek bestaat uit twee draaiende borstel- torpedo’s met daarboven een draaiend wiel met pelvingers die al wat loszittend blad van de plant trekken.


32 ▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 gfactueel.nl


Kijk voor een fotoreportage op gfactueel.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48