search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van plantje tot einde oogst loopt de teelt van half december tot half november, met een aangehouden eerste trosdief tot 3,6 koppen per vierkante meter.


dagen later wat de reactie van de plant was. Toen begon de interesse voor de teelt tevoorschijn te komen. Ik ben nu een ech- te teeltman.” Door de jaren heen heeft Rob met zijn ideeën een eigen teeltlijn ontwikkeld, die wel overeenkomt met die van zijn vader. Van hem heeft hij altijd veel vrijheid ge- kregen om dit te doen en in het bedrijf te groeien. Jan Oosterom: “Als je een opvol- ger hebt, moet je hem de ruimte geven, anders kom je het een keer tegen. Jonge ondernemers moeten op tijd kunnen in- stappen.”


Hoge productie uitdaging De jonge ondernemer heeft in 2011 ook


aan de teeltvoorlichter gevraagd hoeveel kilo per vierkante meter er in hun kas haalbaar was. Het antwoord was 70 kilo. “Dan is dat voor mij een uitdaging om er- over heen te gaan. De laatste jaren zaten we al tussen de 70 en 75 kilo. Dit jaar is de verwachting dat we over de 75 kilo per vierkante meter heen gaan. Hier ligt onze kracht.” De hogere productie is mede te danken aan het ophangen van teeltgoten drie jaar geleden. Na tien jaar verzakt de grond enigszins en liggen de matten scheef. Dit geeft een slechtere waterver- deling, natte of droge matten en makke- lijker Pythium. Met de goten ligt alles weer strak en zorgt voor een goede wa-


terverdeling. Al het water wordt opgevan- gen en er is geen lekkage in het systeem, wat goed is voor het milieu. Ze hebben voor een kleine mat gekozen en geven behoorlijk veel water: 4,3 liter per 1.000 joules in de zomer met 50% drain; de mat teert ’s nachts 30% in.


Volgende stap bepalen In vier jaar tijd heeft Rob al een financiële buffer opgebouwd. “We zijn ons aan het oriënteren wat de volgende stap wordt: uitbreiden met een bestaand bedrijf of nieuwbouw op een groter stuk land of sa- menwerking, ook in de keten. Ik wil wel uitbreiden, maar niet naar 10 of 20 hecta- re van hetzelfde segment. Vanwege de in-


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48