search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Keuze voor oude vertrouwde appelrassen


Bij fruitteeltbedrijf De Meyburg in het Gelderse Andelst beplant Jan van Olst 1,7 hectare met 5.500 nieuwe Elstar-bomen. Waar veel fruittelers overstappen op nieuwe rassen, houdt hij het bij de ‘oude’ en vertrouwde appelrassen Elstar en Jonagold. Elstar is (nog steeds) de meest verkochte appel in Nederland. De nieuwe bomen, afkomstig van Verbeek Boomkwekerijen in Steenbergen (N.-Br.), zijn een Elstar-mutant met meer productie en beter van kleur. Van Olst heeft 31 hectare fruit, de helft appels, de helft peren.


Tomatengalmijt verspreidt zich snel


PLAAGBEHEERSING Snelle detectie en aanpak van tomaten- galmijt is belangrijk. In een Belgische proef, zonder bestrijding, werden in twee kashoeken galmijten op een stengel uit- gezet. Na negen weken waren ze volgens Proeftuinnieuws terug te vinden buiten de uitzetrijen. Na dertien weken zat er op bijna elke plant al een. Nog eens twee we- ken later zaten op alle planten hoge dicht- heden. Begin teelt lijkt verspreiding vooral vanaf onderaan de stengel plaatst te vin- den. Later vaak hoger in de plant. Bij hoge dichtheden zijn galmijten over de hele plant en touwklos te vinden, maar niet op de gewasdraad. Daar laten ze zich kenne- lijk vallen of met luchtstromen meevoeren voor nieuwe infectie.


Delphy start bouw onderzoekscentrum


ZACHTFRUIT Delphy is begonnen met de bouw van zijn deel van Berry Briljant. Op het terrein van voormalig pretpark Aardbeienland verrijst de komende maanden dé hotspot voor professionals in de zachtfruitsector in bin- nen- en buitenland, alsmede een centrum voor educatie van en communicatie met een breder publiek. Delphy bouwt voor


het zachtfruitonderzoek een kas van 3.000 vierkante meter, 1.000 meter tray- veld, 1.000 meter stellingen en 1.000 me- ter regenkappen.


Enza introduceert haar eerste aspergeras


WITTE ASPERGE Met de witte Daleza (E225W.004) betreedt Enza Zaden voor het eerst de markt van aspergerassen. Daleza biedt volgens Enza een toegevoegde waarde op gebied van uniformiteit en vroegheid in combinatie met een hoog gemiddeld stengelgewicht. Het ras past bij het beheersbaar houden van de arbeidskosten en heeft een sterk en open gewas. Daleza is midden vroeg tot vroeg en goed van smaak. Enza richt zich met het ras als eerste op de Benelux, Duitsland en Frankrijk.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 13


FOTO: VIDIPHOTO


FOTO: DELPHY


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48