search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Profiel


Leen de Kok (67) volgde ooit de cursus Economische Vor- ming Toekomstige Onderne- mer. Een onderdeel daarvan was het doorrekenen van een eigen bedrijf. De keus viel op de trek van witlof op water, dat kwam toen net op. De start in 1979 was met 2 hectare wortels, dat breidde uit naar 25 hectare nu. Hij was lange tijd lid van de landelijke witlofcommissie en voor- zitter van witlofstudieclub Zuidwest- Nederland.


Dit jaar is daarop een uitzondering, want de prijs is al maanden achtereen uitzonderlijk goed, met of zon- der acties. “Na de eerste corona-uitbraak lag er in de Jumbo in de buurt al snel geen witlof meer. Dat was ongekend. Bij de lokale groenteboer hetzelfde verhaal: klanten kochten geen pond- je, maar meteen twee kilo. ‘Dat mogen we wel terugzien in de prijs’, zei ik nog tegen mijn vrouw. Dat was begin maart.” Hij toont een overzicht van de prijzen voor witlof vanaf be- gin dit jaar op veiling BelOrta; “Kijk, de middenprijs in fe- bruari was 77 cent per kilo. In maart was dat € 1,80 en in april € 2,35. Zo spectaculair was het. In mei was het ook nog goed, In juni was het ‘gewoon’, met 95 cent, daarna is het lof weer duurder geworden.”


Het bewijst dat witlof nog steeds gewild is. Hoe komt het dan dat er zoveel jaren weinig of niets verdiend is? “Toen ik begon, breidde de teelt zich razendsnel uit, tot 4.800 hectare wortelteelt en 1.640 trekbedrijven. Het Cen- traal Bureau Tuinbouwveilingen riep indertijd dat de voor- uitzichten voor witlof uitstekend waren. ‘Het is een ijzerster- ke markt, pak maar door’, was het advies. Nou, dat is gebeurd, en prompt ging het fout met de prijsvorming. Be- drijf na bedrijf haakte in de daaropvolgende jaren af, ik denk dat er nu zo’n 40 over zijn, waarvan een aantal met de 2e of 3e eigenaar. Het huidige wortelareaal is circa 3.000 hectare, daar zit een flink deel voor export bij.”


Noodgreep Op een gegeven moment was het echt crisis, doordat de


prijs lang ver ondermaats bleef. “Veel bedrijven waren over- gestapt van veiling CHZ naar The Greenery, ik ook. Binnen de witlofstudieclub in Zuidwest-Nederland concludeerden we dat het radicaal anders moest, om te voorkomen dat be- drijven massaal zouden omvallen. We zijn toen met een groep telers naar veiling Brava (nu BelOrta) vertrokken, daar hadden we het meeste vertrouwen in. Dat was een hele stap vooruit, vind ik. Als producent moet je er alles aan doen een zo goed mogelijk product in de markt te zetten, en zij doen hun best om er de beste prijs uit te halen, met de klok als wapen.”


Wat verwacht je van de toekomst voor witlof? “De overblijvende bedrijven, zowel klein als groot, hebben het in het algemeen goed georganiseerd. Met toponder- nemers die vaak bereid zijn te investeren in goed door- dachte lijnen voor de verwerking van witlof. Positief is ook dat de productie – bijvoorbeeld via kanalen als BelOrta of via eigen handelskanalen – wordt afgestemd op de vraag. Voor de bedrijven die hun eigen lof verhande- len, blijft de klok ook leidend en geeft houvast. Je hoort altijd dat ze hun eigen prijzen maken, maar dat is flauwekul. Gaat het goed, dan liften ze – terecht – met de klok mee, en gaat het slecht, dan krijgt de klok de schuld.”


Wat gaat Leen de Kok vanaf half december doen? “Werken, bij de boeren. Er is altijd wel het nodige te doen. Het grote verschil wordt dat ik nu weken van 60 uur maak. Daar gaat wel wat van af.”


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48