search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ▶▶▶ HANDEL ▶▶▶ BREXIT


Brexit: Britten faseren hun importregels


Voor veel groenten en fruit dat vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk wordt geëxporteerd, zal pas vanaf 1 april of zelfs vanaf 1 juli een fytosanitair certificaat nodig zijn. Exacte specificaties zijn nog niet gegeven, behalve voor een lijst van exotische fruitsoorten waarvoor helemaal geen certificaten nodig zullen zijn.


NIEUWS | door Ton van der Scheer G


eheel in stijl met de brexit-on- derhandelingen tot nu toe laten de Europese Unie en het Ver- enigd Koninkrijk het ook deze


keer aankomen op het laatste moment. Het betekent ook voor ondernemers aan beide zijden van de grens onzekerheid, wat ook in hún kantoren leidt tot nog maar weer een keer tot het laatste mo- ment afwachten. De Nederlandse han- delsbedrijven en telersverenigingen wor- den momenteel wel elke week en soms


Export groenten en fruit uit Nederland naar Verenigd Koninkrijk (incl re-export) in 2019


x mln euro Tomaat


overig


1.200 216 96


276 Paprika komkommer


zelfs van dag tot dag geïnformeerd door GroentenFruit Huis, dat nauw samenwerkt met het KCB en de NVWA. Zo maakte vorige week de Britse regering bekend dat ze bij het binnenlaten van groenten en fruit en andere plantaardige producten een fasering in de regels door- voeren. Per 1 januari zullen alleen produc- ten op de high-priority lijst al een fytosa- nitair certificaat nodig hebben. Het gaat daarbij met name om uitgangsmateriaal: alle plantjes en veel zaad, maar nog niet om vers product. Vanaf 1 april komen daar een aantal groente- en fruitsoorten bij: bladgroenten en wortel- en knolgewassen en ‘most common fruits’. Welke producten dat pre- cies zijn, wordt nog in een specifieke lijst bekendgemaakt. Twee uitzonderingen zijn wel al genoemd: groenten die be- werkt en verpakt zijn en diepgevroren groenten. Vanaf 1 juli ten slotte zullen ‘meer gereguleerde plantsoorten’ te ma- ken krijgen met fysieke inspecties, weder- om zonder precieze lijst.


612


Agriculture Bill Terwijl de brexit-onderhandelingen en de te nemen maatregelen aan beide zijden van de grens zo in mist gehuld blijven, heeft het Verenigd Koninkrijk wel een klap


42 ▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


gegeven op een nieuw eigen landbouw- beleid. Daarvoor is immers geen overeen- stemming met de EU nodig. Koningin Eli- zabeth heeft haar handtekening gezet onder een door het parlement aangeno- men Agriculture Bill. Daarin is onder meer geregeld dat grote landeigenaren, zoals de koningin zelf, geen hectarepremies meer ontvangen, zoals nog altijd wel te doen gebruikelijk in de EU. Het geld dat de Britse regering daardoor bespaart wordt gestoken in het sterker maken van de Britse land- en tuinbouw- bedrijven. Die kunnen met steun voor ver- betering van de productiviteit of de aan- schaf van betere machines werk maken van een hogere graad van zelfvoorziening. Vooral voor de groente- en fruitsector is de term zelfvoorzienend echter nogal een overstatement. Slechts 15% van de in Groot-Brittannië geconsumeerde tomaten komt van eigen bodem en voor paprika en komkommer is dat zelfs minder dan 10%. Volgens het Britse ministerie van landbouw is tussen 70 en 80% van de ver- se groenten en fruit op de Britse markt af- komstig uit de EU. En niet alleen vrucht- groenten zijn schaars. Driekwart van de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48