search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Op het werkplateau gaat de prei door een pelmachine (achter op de foto) en via een transportband, waaraan iemand staat om uit te rapen, komt de prei in een container terecht.


gen voor transport naar huis en worden met een kistenkantelaar in de transport- containers gekiept.”


Rooien en pellen De getrokken rooier is gebouwd op basis van een uit 1997 stammende Asa-lift klembandrooier met daarachter een werk- plateau waarop ooit een carrousel stond. De trekker is vanaf het werkplateau hy- draulisch te ontkoppelen. Op de machine zitten zo’n 25 hydromotoren om alles aan te sturen.


Door middel van een geleider vóór de rooibek wordt de onbemande trekker via een stuurstang in de rij gehouden. De rooibek bestaat uit twee draaiende bor- steltorpedo’s met daarboven een draaiend wiel met pelvingers die loszittend blad van de plant trekken.


De klembanden maken in het bovenste gedeelte geleidelijk een slag, dusdanig dat de prei van horizontaal naar verticaal draait, tevens wordt er daar wat van de bovenkant van het blad gesneden. Vervol- gens vallen ze op een transportband met de wortelkant richting de eerste persoon die op het werkplateau staat. Deze per- soon legt de prei netjes, voordat die door de droogschonende pelmachine gaat. Eerst legt een pinrol ze precies gelijk en dan snijden twee tegengesteld draaiend ronde gladde messen de wortels (door het leven) af. In de pelmachine zit achter bei- de rollen met pelvingers nog een draaien- de borstel voor extra schoning. Ook wordt het blad aan het einde van de pelmachine op de gewenste lengte gesneden. Vanuit de pelmachine valt de prei op een transportband die onder een hoek van


120 graden teruglopend ten opzichte van de pelmachine staat. Aan die zo schuin opgestelde band staat de tweede persoon die uitraapwerk verricht. De band mondt uit boven een van de genoemde contai- ners en is draaibaar om de container goed te vullen. Op het werkplateau is plaats voor één container, het geheel is voorzien van een huif. De capaciteit is 1.500 kilo per uur met twee personen.


Ter plaatse zaaien Vanwege de rooier zit Hermans op een rij- afstand van 75 centimeter. “Als de rijen dichter staan, is het lastiger rooien en krijg je meer zand in de schacht.” Planten gaat in ponsgaten, geponst door een achtrijige ponsmachine, scholieren planten op twee achtrijige plantwagens. Het plantgetal is circa 145.000 per hectare, bij ter plaatse


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48