search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ PREI ▶▶▶ MECHANISATIE


Op afroep rooien met zelfbouw rooier


Guido Hermans koos ooit voor de afzet van prei richting de verwerkende industrie. Natuurlijk is dat anders dan telen voor de verse markt, maar er zijn ook overeenkomsten. Rooien doet hij met een zelfbouw rooier die tevens pelt en schoont. Zijn verdienmodel luidt: ‘kilo’s telen’.


REPORTAGE | door Stan Verstegen G


uido Hermans was onlangs te zien in een aflevering van het VPRO-programma Tegenlicht. Dat ging over duurzame land-


en tuinbouw en strokenteelt in het bijzon- der. Als prei- en peenteler gaf hij uitleg over de praktische consequenties van strokenteelt. “Ik zie het voor de gangbare teelt niet als een oplossing, omdat het de kostprijs opdrijft. Ik teel voor de industrie, wil je daar wat verdienen dan moet je de kostprijs zo laag mogelijk houden en zo- veel mogelijk kilo’s halen. Ik denk dat het meer iets is voor de biologische teelt, want strokenteelt draagt zeker bij aan een grotere diversiteit van natuurlijke vijan- den. Bovendien liggen in de biologische


Bedrijfsprofiel


Naam: Guido Hermans Plaats: Leveroy (L.) Teelt: Prei en B-peen Afzet: Laarakker en Taco Guido Hermans teelt 35 hectare prei en 10 tot 15 hectare B-peen. Hij werkt met een vaste arbeidskracht. Zijn zoon volgt middelbaar agrarisch onderwijs en helpt mee op het bedrijf. De afzet gaat naar in- dustriële groenteverwerkers als Laarakker en Taco en gaat op contract. De verwer-


30


ker bepaalt het rooimoment. De rooiperi- ode loopt van begin september tot eind december, met uitloop naar januari/ februari.


De rassen zijn Krypton van Nunhems en Batter en Rally van Bejo Zaden. De pro- ductie zit gemiddeld op ruim 50 ton per hectare van op lengte gesneden prei. De gewenste verhouding schacht/blad is veelal 70/30, maar kan ook 50/50 of soms 90/10 zijn.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


teelt de telersprijzen toch wat hoger, dan heb je wat meer speelruimte.”


PlanetProof Voor de markt waar Hermans voor teelt, is PlanetProof nog geen issue. “Ik denk wel dat dit gaat komen, je ziet het al bij HAK. Tot op heden hebben onze afnemers of de bedrijven waar zij dan weer aan leveren er niet naar gevraagd. Ik zit er ook niet op te kijken, het is vooral extra papieren romp- slomp.” Wel zaait hij al akkerranden om de biodiversiteit te bevorderen en hanteert hij spuitvrije zones van drie meter. Zijn aanpak bij gewasbescherming is sowieso al eerst kijken in het gewas en afhankelijk van wat je vindt, de rasgevoeligheid, en de (te verwachten) omstandigheden pas een bespuiting uitvoeren. “De grootste


problemen ontstaan bij ons als we nog niet hoeven te rooien, terwijl de gewassen er eigenlijk al aan toe zijn. Dan worden ze overrijp en laten zich slecht pellen. Maar onze afnemer bepaalt de rooimomenten, want met prei kunnen ze makkelijk schui- ven om de verwerkingslijnen continu draaiende te houden.”


Transportcontainers De rooier waarmee Hermans zijn prei uit de grond haalt en op het veld ook pelt en schoont, ontwikkelde hij in de loop der ja- ren. “Zoals die nu is, hoeven wij niet met de prei naar binnen, dat zou extra werk zijn. Ons voordeel ten opzichte van andere afzetwijzen is wel dat wij niet hoeven te sorteren. Alles gaat in grote transportcon- tainers met 10 à 11 ton prei en die pikken vrachtwagens op het erf aan. Op het veld rooien we in ijzeren containers waar circa 700 kilo geschoonde prei in kan. Die con- tainers zetten we strategisch verspreid uit over het perceel. We kunnen in de hef- mast van een tweede trekker de contai- ners op de rooimachine verwisselen. De volle containers gaan op een aanhangwa-


FOTO’S: STAN VERSTEGEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48