search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ▶▶▶ FINANCIEEL ▶▶▶ ASPERGE ▶▶▶ ROBOTISERING


Oogstrobot in vijf jaar terugverdiend


De eenrijige Sparter van Cerescon vraagt een investering van € 350.000. Kan dat op mijn bedrijf wel uit? Dat is de cruciale vraag in de overweging om in zo’n oogstrobot te investeren. Cerescon maakt bij serieuze interesse een terugverdiencalculatie, toegespitst op de eigen bedrijfssituatie.


H


et fictieve bedrijf ‘Wit Goud’ aan de Lange Rug in Aspergeveld is een voorbeeld van een bedrijfs- situatie met een areaal waarbij


de eenrijige Sparter-oogstrobot optimaal tot zijn recht komt. De investering in de machine van € 350.000 wordt daardoor in een zo kort mogelijke tijd terugverdiend. Op elk praktijkbedrijf zullen er zaken an- ders aan toe gaan dan bij ‘Wit Goud’. Daar- om maakt Cerescon voor iedere teler met serieuze interesse een op de bedrijfssitua- tie toegespitste kostencalculatie om de te- rugverdientijd in die specifieke situatie te berekenen. In die berekening wordt dan onder andere rekening gehouden met de oogstcyclus, gemiddelde rijlengte, rijaf- stand en de benodigde tijd en kosten voor de bestaande wijzen van handoogsten. Dezelfde situatie wordt vervolgens door- gerekend voor het oogsten met de Spar- ter-oogstrobot.


Inzetbaarheid oogstrobot In een optimale situatie is de Sparter 70 tot 90 dagen inzetbaar. Bij ‘Wit Goud’ is uitge- gaan van 70 dagen oogsten, waarvan


50 dagen onder zwartwitfolie (oogst vanaf half april) en 20 dagen in minitunnels (oogst vanaf half/eind maart). De mogelijk- heid om met de Sparter in minitunnels te oogsten, zal volgens Cerescon in seizoen 2022 beschikbaar zijn. Een andere moge- lijkheid om de machine 70 dagen in te zet- ten is bijvoorbeeld de combinatie van een vervroegd, verwarmd perceel zonder mini- tunnels en een perceel met een laat ras. Bij de inzet van de robot is uitgegaan van


Bij een gemiddelde productie bij zwart-witfolie van netto 150 kilo asperge per hectare per dag en oogsten om de drie dagen zijn er 7.500 oogsthandelingen no- dig, als iedere handeling een asperge oplevert.


Uitgangspunten ten aanzien van capaciteit robot


Gemiddelde productie bij zwart-witfolie van netto 150 kilo asperge per hectare per dag. Bij oogsten om de drie dagen zijn dat net- to 450 kilo per oogstronde. Bij een gemiddeld stengelgewicht van 60 gram gaat het om 7.500 asperges per keer. Dat zijn in principe 7.500 oogsthandelin-


34


gen als iedere handeling een asperge op- levert. Vanwege oogstverliezen door te dunne asperges (5%), een detectie waar geen asperge zit (5%), beschadigingen (3%) en handelingsverlies (3%) is het aantal effec- tieve oogsthandelingen 85%. Dat, en de benodigde tijd voor de oogst- handeling van de twee oogstunits, leiden


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


tot een maximale rijsnelheid van 0,55 me- ter per seconde en een oogstcapaciteit van bruto 160 kilo per uur. Dan is de netto oogst 120 kilo per uur, door het tijdverlies voor het keren op de kopakkers. Onder minitunnels is de maximale oogst- capaciteit, inclusief het tijdverlies voor keren op de kopakkers, 107 kilo netto per uur.


FOTO: STAN VERSTEGEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48