search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ▶▶▶ WITLOF ▶▶▶ AFZET Witlofteler Leen de Kok


‘Eerste en laatste jaar zijn het beste’


Leen de Kok kent de witlofsector van binnen en van buiten, als teler en vanwege zijn inbreng in sectororganisaties. Hij stopt met zijn trekbedrijf, vanwege de huidige markt wel met enig voorbehoud.


INTERVIEW | door Joost Stallen H


et is een mooi moment om er als witlofteler mee te stoppen, vindt Leen de Kok. De afgelopen maanden kon hij al wennen aan de maandelijkse AOW-bijschrijvingen, al valt dat bedrag in het


niet in vergelijking met het geld dat dit jaar vanwege de witlof binnenkomt. “Kijk je naar het huidige bedrijfsresul- taat, dan zou ik moeten doorgaan. Het eerste jaar dat ik witlof aanvoerde, in 1979, was ook goed. We verkochten toen ook nog los blad, voor ƒ1,10 (€ 0,50) per kilo. Alles ging toen naar veiling CHZ in Barendrecht. Tussen dat eer- ste en dit jaar zit 41 jaar. Laat in je stukje maar doorscheme- ren dat we heus wel enkele goede jaren hebben gehad, maar ook nogal wat jaren dat het verrot slecht was.”


‘De klok fungeert nog steeds als houvast’


‘Verrot slechte jaren’ dan zou een logische reden zijn om met witlof te stoppen. “Ik vind er nog steeds veel voldoening in om een mooi pro- duct te maken, witlof biedt daarvoor alle mogelijkheden. En ik vind het prettig met mensen samen te werken. Het idee is ook altijd geweest dat het met witlof óóit een keer goed zou moeten komen.” Het is een dag in oktober, nog zo’n twee maanden te gaan met de trek, dan valt het doek definitief, zegt hij in de be-


22 ▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


drijfskantine naast de inpakruimte op het bedrijf in Kerk- werve (Zld.). Iemand uit de buurt neemt de gebouwen over om daar heel andere activiteiten in te beginnen. De Kok en zijn vrouw verkassen naar het dorp. “De gebouwen en de inventaris behoren niet meer tot de modernste”, omschrijft hij met gevoel voor nuance. “Er ligt asbest op, de bank en de verzekering gaan daar moeilijk over doen, en de koeling is rijp voor vervanging. Er treedt ook nogal eens een ‘sto- rinkje’ op. Dit voorjaar zat er drie keer achterelkaar een lek in het koelsysteem, dat kostte drie keer € 4.000. Van die rompslomp wil ik wel af.” Het woord ‘kantine’ dekt trouwens niet helemaal de lading. Hier geen strak meubilair, maar een laag tafeltje met twee banken. De inventaris staat er duidelijk al jaren, wel tot vol- le tevredenheid van elf mannen en vrouwen die vaak ook al jaren op het bedrijf werken. Ook voor hen is het na half de- cember ‘einde oefening’. “Dat is wel mooi geregeld: omdat ik het bedrijf na mijn pensioenleeftijd beëindig, neemt het UWV het personeel over. Ik betaal ze de transitievergoe- ding, maar die krijg ik weer terug.” Op een kast staat een koffiezetapparaat, in een hoek staat de computer. Die vertelt op de drie wekelijkse veildagen voor witlof op veiling BelOrta in Sint-Katelijne-Waver wat het product heeft opgebracht. “Vandaag gemiddeld voor de sortering kort grof € 1,90 per kilo”, klinkt het opgetogen. “Grondlof bracht € 7 op, dat is wel erg veel. Er zal weinig aangevoerd zijn.”


2020 Witlof is heel gevoelig voor de klok, constateert De Kok. “Goed of slecht liggen zo dicht bij elkaar. Je ziet het ook vaak direct als er verkoopacties zijn, dan schiet de prijs omhoog.”


FOTO: JOOST STALLEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48