search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ▶▶▶ FINANCIEEL ▶▶▶ ASPERGE ▶▶▶ ROBOTISERING Kostencalculatie Duitse situatie


Cerescon hanteert voor zijn kostencal- culatie voor Duitse telers andere uit- gangspunten als het gaat om de lengte van de percelen en de rijafstand. Omdat de percelen in Duitsland over het alge- meen groter zijn, wordt daar uitgegaan van 500 meter lengte in plaats van de in Nederland aangehouden 300 meter. Verder is de aangehouden rijafstand in Duitsland 2 meter, terwijl die in Neder-


lijks met 2% per netto kilo omhoog. De machinekosten dalen daarentegen licht, omdat de post ‘rente over het geïnves- teerd vermogen’ daalt, vanwege de ge- pleegde aflossingen. Hierdoor komen de machinekosten plus kosten voor de ope- rator in het tweede tot en met vierde sei- zoen uit op € 1,02 per netto kilo en in het vijfde seizoen op € 1,01. Daarbij is uitge- gaan van een jaarlijkse kostenstijging van 2% voor de operator en de diesel. De on- derhoudskosten zijn op 3% per jaar ge- houden en over alle kosten is rekening ge- houden met een stijging door inflatie van 1% per jaar. De kosten voor handoogst gaan dus van € 1 per netto kilo in jaarlijkse stappen van


land op 1,80 meter zit. De overige uit- gangspunten zijn hetzelfde gehouden. Met die uitgangspunten is het aantal keren draaien op een hectare minder waardoor de Sparter efficiënter kan werken. Bij geen kwaliteitsverschil is de robot dan in de loop van het vierde sei- zoen al terugverdiend en bij 10% meer kwaliteit I al iets eerder dan het einde van het derde seizoen.


2 tot 3 cent per kilo omhoog. In het zesde seizoen zitten ze dan op € 1,10 en in het tiende seizoen op € 1,20. In het zesde sei- zoen bestaan de machinekosten voor in- zet van de Sparter alleen nog uit diesel en onderhoud. Samen met de kosten voor de operator komt dat uit op 44 cent per netto kilo. Vervolgens stijgen die kosten met 1 cent per netto kilo per jaar en zitten in het tien- de seizoen dan op 48 cent. Over tien jaar bekeken bedragen de kos- ten van handoogst op deze manier € 1.350.790 en die van de machine € 565.298. Tegenover de kostenbesparing van € 785.492 staat een uitgave van € 350.000 aan aflossing.


De zwart-witfolie wordt langs de machine geleid en weer terug op de rug gelegd. Een methode om in minitunnels te kunnen oogsten is in ontwikkeling.


36 ▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


10% meer kwaliteit In bovenstaande vergelijking is ervan uit- gegaan dat de geoogste hoeveelheid en kwaliteit per hectare bij hand- of machi- nale oogst hetzelfde blijft. Daarbij is het uitgangspunt 60% kwaliteit I tegen een middenprijs van € 6 per kilo en 40% kwali- teit II tegen € 3 per kilo, over heel het sei- zoen. Omdat de Sparter de detectie van de as- perges ondergronds met vochtsensoren uitvoert, lijkt het reëel dat er minder roze verkleurde en minder asperges met open koppen geoogst worden. Immers, bij hand oogst verraden de oogstrijpe asper- ges zich pas bij barsten in de rug. In deze tweede vergelijking is ervan uitge- gaan dat het percentage kwaliteit I daar- door met 10% stijgt. De genoemde bere- kende kosten bedragen in het eerste seizoen dan eveneens € 1,03 per kilo, maar omdat er nu 70% kwaliteit I en 30% kwali- teit II geoogst wordt, komt er met een meerprijs van € 3 per kilo voor de kwaliteit I extra geld beschikbaar om af te lossen. Daardoor gaan de rentekosten over het geïnvesteerde vermogen iets sneller om- laag en bedragen de machinekosten plus kosten voor de operators in het tweede seizoen € 1,02, het derde seizoen € 1,01 en vervolgens nog twee seizoenen € 1 per


FOTO: STAN VERSTEGEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48