search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ENERGIE ▶▶▶ TUINBOUW FOSSIELVRIJ ▶▶▶ FINANCIEEL Peter van den Berg (AgroEnergy)


‘Heffing op gas, daar twijfelt niemand aan’


Gas was dit jaar ongekend goedkoop. Dat kan in 2021 bijna niet anders dan omhoog, ziet Peter van den Berg. De CEO van AgroEnergy ziet echter ook dat dan nog voorlopig investering in geothermie en andere duurzame warmtebronnen niet is rond te rekenen. Als de markt gas niet duur genoeg maakt, dan lijkt een belasting onvermijdelijk.


INTERVIEW | door Ton van der Scheer “Z


o laag als de gasprijzen dit jaar geweest zijn, dat heb ik sinds de 2001 niet meegemaakt. We hebben nu zelfs onder de 5 ct/m3 ten met daggas. In 2009 was het vorige


geze- laagterecord net een stukje onder de 7 ct/m3 en toen dach-


ten we dat het nooit lager zou worden. Toen was de prijs ook ruim een halfjaar achtereen zo laag, door de kredietcrisis. Maar echt hogere prijzen zagen we pas weer in 2011.” De echt lage prijzen zullen ook nu niet lang blijven, voorziet Peter van den Berg. Gas is immers niet door het opvoeren van productie zo goedkoop, maar vooral door het wegvallen


‘Niet raar als grote telers nu investeren in wind op zee’


van de vraag vanwege corona. “Producenten zetten hun aanvoer terug naar het minimum om hun verplichtingen na te komen. Er is echt niemand die onder de 10 ct/m3


opgelopen. Als die nog van hun gas probeerden af te komen is er ook eigenlijk geen bodem in de markt voor daggas. Voor de langere termijn, voor over een jaar of twee jaar, daal- de het ook wel, maar niet verder dan tot 12 cent, net als in 2009. Die periodes zijn nog wel een producentenspel.”


Dat de prognoses voor het tempo waarmee de glas- tuinbouw naar duurzame energie overstapt zijn bij- gesteld, dat is niet zo raar dus? “Niet raar. Maar wel teleurstellend. We hebben stevig geïn- vesteerd in exploitatiemodellen voor duurzame warmte. Maar terwijl gas goedkoper werd is aardwarmte alleen maar duurder geworden. We hebben meer ervaring, maar ook met welke financiële risico’s er zijn. Een boring die 5 megawatt thermisch moet opleveren werd tien jaar geleden begroot op € 8 à 9 miljoen, maar kost nu gewoon € 20 miljoen. Dat is zelfs met een gasprijs van 15 cent niet rond te rekenen.”


cent nog


lekker doorproduceert. Dat kan in de verste verte niet uit. De prijs daalde zo ver door, omdat er grote industriële afnemers met te veel gas zaten. Maar ook energieleveranciers die op meer afzet hadden gerekend. Beide hebben stevige klappen


10 ▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


Heffing op gas Als je serieus Nederland van gas naar duurzame bronnen wil brengen, dan zal gas duurder moeten worden, stelt Van den Berg. “En als dat niet voldoende vanuit de markt komt, dan zal het met een belasting moeten. Het zal nog wel even over de verkiezingen heen getild worden, maar dat dat voor gas gaat gebeuren, ook voor de glastuinbouw, ik denk dat daar niemand aan twijfelt. Zeker niet na de verho- ging van de ODE voor stroom. Dát zagen we in de tuin- bouw níét aankomen en dat begrijpen we ook niet. Dat is echt de meest waanzinnige maatregel die ooit is genomen. Nog dommer dan ooit de energieliberalisering. Een té hoge


FOTO: GLENN MOSTERT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48