search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GELUIDEN UIT DE TEELT ▶▶▶ ‘Orius liep nog op de planten’ PAPRIKA Jack Hereijgers


‘Mensen willen vroeg naar huis’


GLASAARDBEI Jack Hereijgers in Zundert (N.-Br.) vertelde half september in deze rubriek dat de vroegste doorteelt (ras Elsanta) in vergelij- king met andere jaren later was gestart: op 12, 13 augustus in plaats van 7, 8 au- gustus. Reden was de hitte. De laatste planting volgde op 20 augustus. “De eerste planting zal rond Sinterklaas klaar zijn”, schatte Herijgers eind vorig week. “Dat is normaal.” Voor de volgende plantingen is de temperatuur in oktober op peil gehouden, om er voldoende groeitem- po in te houden. “De natakken waren laat in vergelijking met de eerste tak. We willen niet te veel spreiding, zodat de oogst half december klaar is. Voor de Elsanta onder ledlicht, in een planting van 25 augustus, hebben we daarom in oktober en novem- ber ook hogere temperaturen aangehou- den. Het personeel wil ruim voor kerst naar huis. Dat is vanwege corona, ik begrijp dat.” Het trayplanten inpakken startte eind ok- tober. De eerste planten waren van het ras Sonata voor een teelt vanaf half december. Vorige week (week 47) volgden de planten voor de eerste stellingteelten (ook So- nata). Deze week volgt het ras Sonsation voor de zomerteelt, daarna de planten voor de tweede stellingteelt. Die zijn van het ras Elsanta, net als de planten voor de doorteelt. “Voor de doorteelt pakken we vanaf 5 december in. In mij ogen is dat nog wat vroeg: volgens mijn telling zitten we op 175 koude-uren (op 26/11), we zou- den op 400 à 500 koude-uren moeten uit- komen. Daarvoor mag het vanaf nu eigen- lijk niet meer boven 7 graden uitkomen.”


Arie Jongeleen in Dongen (N.-Br.) gaat in week 49 weer planten. De afgelopen teelt is teelttechnisch en kwalitatief goed geëin- digd, al vielen de prijzen niet mee. Qua plagen verliep de laatste teeltfase naar te- vredenheid. “Zonder rupsen en ongedier- te. De Orius liep nog in de planten toen we die naar beneden sneden.” Op het laatst zijn hogere temperaturen aangehouden om de vruchten er op tijd af te krijgen. “Je melkt de teelt uit, maar overdag ging het scherm nog wel open. Je wilt het klimaat en het gewas wel actief houden.” De matten konden gemiddeld genomen mooi droog getrokken worden. “Het aller- laatste vakje ook helemaal droog krijgen lukt nooit. Want het leeg snijden kost toch altijd veel werk. Het is lastig om dat binnen een dag te doen.” De teeltwisseling verliep


Arie Jongeleen


vlot. “Je blijft altijd afhankelijk of loonwer- kers door omstandigheden iets later ko - men dan gepland, maar het liep met ieder- een gesmeerd en op tijd.” De werkzaamhe- den zijn met eigen vaste mensen uitge- voerd, waar nodig aangevuld met een en- kele man extra. Inspuiten van ramen is door een loonbedrijf uitgevoerd, het schoonspuiten door eigen medewerkers.


‘Peer strak snoeien met volop bloemknoppen’


Martijn Slabbekoorn


HARDFRUIT Fruitteler Martijn Slabbekoorn is vorige week begonnen met de snoei van zijn pe- ren. “Het zal wel februari worden voor we klaar zijn met de peren en in de appels gaan snoeien”, verwacht hij. Na een jaar met wat minder bloemknoppen zitten er nu volgens verwachting volop bloem- knoppen in de peren, waardoor echt strak en netjes gesnoeid kan worden. De snoeiwijze op zich in de laatste jaren is weinig veranderd en is vooral gebaseerd op voldoende eenjarige en tweejarige tak- ken in de aanplant om zo grove peren te


plukken. “Tijdens het snoeien letten we ex- tra goed op opvallende plekken in het per- ceel, die bijvoorbeeld veel minder groeien. Die plekken worden vastgelegd met de gps-positie en dat is als NPPL-deelnemer weer input voor de precisiefruitteelt.” “Het nieuwe seizoen voor de precisiefruit- teelt start weer als we in de komende maanden weer champost of compost gaan strooien in de boomgaard. Als het zo droog blijft als het nu, dan valt er in de winter wel een keer te rijden.” Er moet nog een aanpassing aan de compoststrooier volgen maar dan kan Slabbekoorn op gps en taakkaart compost strooien. Plekken in het perceel waarin de groei op basis van dronebeelden wat minder is, krijgen dan meer organische bemesting. Ook worden de bodemkaarten ingelezen, waardoor op plaatsen waar bijvoorbeeld een zandkop ligt ook extra mest opgebracht wordt. Als dan ook nog eigen waarnemingen tijdens de snoei volgen. dan is het echt wel even puzzelen voordat de taakkaart voor het compost strooien opgesteld is.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 15


FOTO: JOOST STALLEN


FOTO: STADJE MEDIA


FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48