search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ TOMAAT ▶▶▶ OPVOLGING


‘Liefst een bedrijf met tomaat, komkommer en paprika’


Tomatenteler Rob Oosterom was vroeger meer op het boerenbedrijf te vinden. Door een teeltvoorlichter is zijn interesse voor de groenteteelt gewekt. In de toekomst wil hij een groter bedrijf met niet alleen tomaten, maar ook komkommers en paprika’s.


REPORTAGE | door Harry Stijger K


wekerij Lijntje in Moerkapelle is een echt familiebedrijf. Twintig jaar geleden nam Jan Oosterom samen met zijn vrouw Lieneke


het tomatenbedrijf over van zijn schoon- vader. Er werd wel nieuw gebouwd, maar niet uitgebreid. Dat levert een goed be- hapbaar bedrijf op waar al in 2011 zoon Rob zijn intrede deed. Die stond op dat moment voor de keuze: na zijn mbo-di- ploma ook nog een hbo-opleiding doen of komen werken in het bedrijf waar net de bedrijfsleider was afgezwaaid. Het werd het laatste. “Mijn vader was toen al veel weg van het


Bedrijfsprofiel


Naam: Kwekerij Lijntje Plaats: Moerkapelle (Z.-H.) Teelt: 2,5 hectare jaarrondteelt losse to- maten (ras Livento) in steenwol op goten. Afzet via telerscoöperatie Oxin Growers. Bijzonderheden: Rob Oosterom (28) is in 2011 na de driejarige mbo-opleiding Hor- titechnics & Management in Naaldwijk in loondienst op het bedrijf gaan werken. In


18


2016 is hij toegetreden tot Lijntje vof, de firma van zijn vader Jan en moeder Liene- ke. Jan Oosterom is de voorzitter van Oxin Growers en doet op het tomatenbedrijf teelt en commerciële zaken. Zoon Rob doet teelt, financiële administratie en in- en verkoop van energie en heeft samen met zijn zus Suzan de dagelijkse leiding van het bedrijf.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


bedrijf. Daarom heb ik veel taken opge- pakt; niet alleen de teelt maar ook de hele financiële administratie en personeelsza- ken”, zegt de jonge ondernemer. “Vanaf mijn vijftiende doe ik al de energiehandel, omdat ik dat toen al leuk vond om te doen. Mijn vader moest dan wel de afge- sloten koopcontracten tekenen. Dagelijks steek ik daar nu maar 5 minuten tijd in. Het gaat erom dat je weet wat de markt doet en wat er te verdienen valt. Mijn doel met inkoop van gas en verkoop van elektriciteit is: kan ik daar tomaten voor telen. De teelt is altijd leidend. Het maakt me niet uit of het gas 20 of 30 cent kost, als de prijs van elektriciteit ook maar meeloopt voor een gunstige spread. Aan


de hand van deze spread bekijk ik of de deal interessant is en wat dat met mijn kostprijs doet. Dan maak ik een afweging.”


Organisatie om teelt heen Maar al deed hij wel die energiehandel, tot zijn zestiende had Rob niets met de teelt van tomaten. “Ik werkte na schooltijd en ’s avonds op een boerderij. Ik reed lek- ker op een trekker om aardappelen te rooien of het land te frezen. Op zaterda- gen en in de vakanties werkte ik overdag wel op ons eigen bedrijf.” In de zomer gingen zijn ouders eigenlijk nooit op vakantie, behalve in november een week als de kas leeg was. Maar toen Rob in het eerste jaar van zijn mbo-oplei- ding zat, vonden ze het ook wel een keer tijd voor een zomervakantie. “Toen kreeg ik de eindverantwoording voor het bedrijf. Mijn vader had wel geregeld dat de teelt- voorlichter drie keer in die week langs kwam om te kijken hoe het ging. Op die maandag deed de teeltvoorlichter de kli- maatinstellingen en ik zag met hem twee


FOTO’S: HARRY STIJGER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48