search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶


Ambities delen en aan de slag A


door Jan Varekamp, tuinder Vers van Voorne


ls ondernemer weet je dat als je ambities hebt, je deze niet zo maar verwezenlijkt. Hier- voor moet je aan de slag en


tijd en/of middelen investeren. Deze ambities kunnen groot en klein zijn. Bij grote ambities kom je vaak tot de con- clusie dat je dit niet zo maar alleen kan en dat je anderen nodig hebt. Bij de vervulling van mijn bestuurlijke rollen en overleggen met andere be- stuurders worden vaak grote ambities uitgesproken. Overheden zijn goed in het stellen van ambities. Helaas ont- breekt het bij het uitspreken van deze ambities nogal eens aan onderbouwing


‘Overheden zijn goed in het stellen van ambities’


met middelen en kennis. Toch geef ik sommige akkoorden het voordeel van de twijfel, zeker omdat het ook mijn eigen ambities en die van de tuinbouw- sector verder kan helpen. Zo hoop ik dat twee akkoorden daadwerkelijk gaat leiden tot mooi resultaten: het Energie- Akkoord van de Greenport West-Hol- land en Preventieakkoord Gezonde Voeding Voorne-Putten. Het mooie van deze akkoorden is dat je veel verschillende partijen van verschil- lende sectoren en bloedgroepen bij elkaar brengt. Het gezamenlijk onder- strepen en ondertekenen van eens- luidende ambities geeft positieve ener- gie om samen aan de slag te gaan. Door de betrokkenheid van overheden, onderwijs en ondernemers kom je ge- zamenlijk verder. Maar alleen als ook


daadwerkelijk de handen uit de mou- wen gestoken worden. Want daar schuilt het gevaar bij grotere akkoor- den: dat er alleen gepraat wordt (en soms dan ook nog niets gezegd, uit angst dat een ander er wijzer van wordt). Ik roep dan ook graag alle par- tijen op om je ambities te delen en te kijken of je andere gelijkgestemde par- tijen kunt vinden om die ambities te re- aliseren. Dit hoeft niet altijd in het groot, maar kan ook op kleinere schaal. Op deze manier blijven we ontwikkelen en komen we verder.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 21


FOTO: ROEL DIJKSTRA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48