search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ AARDBEI ▶▶▶ GEWASBESCHERMING


Gewasbescherming in aardbei is onbegrijpelijk


De gewasbescherming in aardbeien is een ratjetoe, met een waslijst aan knelpunten, en vaak twijfel veroorzakende gebruiksregels. Een knappe jongen die direct weet wat wanneer mag en in welke teeltvorm. Voor de overigen zet toeleverancier CLTV de kennis al jaren in een compact schema.


VAK | door Joost Stallen T


elers van aardbei in bedekte teel- ten mogen sinds juni tegen trips het middel Winner gebruiken, mits de toepasser bij het spuiten


niet in de ruimte aanwezig is. “Dan is er iets dat wellicht goed werkt, maar zonder automatische spuitapparatuur niet te ge- bruiken”, merkt gewasbeschermingsdes- kundige Twan van den Brand op. Het is een voorbeeld van hoe een gebruiksvoor- schrift niet aansluit op de praktijk, en dat aantal wordt volgens hem steeds groter. Van den Brand werkt voor toeleverancier CLTV, deze coöperatie zetelt in Zundert,


omringd door aardbeibedrijven met een mix van teeltvormen, en vaak ook met plantvermeerdering en/of opkweek. “Het is niet de bedoeling, maar de regel- geving rond gewasbescherming is dusda- nig ingewikkeld, dat fouten maken niet zo heel moeilijk is”, signaleert hij. Het is niet voor niets dat we al een aantal jaren pro- beren de gebruiksinformatie van midde- len, overzichtelijk bij elkaar te zetten.” Het jaarlijks geactualiseerde schema is ge- zien de hoeveelheid informatie een abso- lute aanrader voor de praktijk, onder an- dere met opsommingen van het maximaal aantal toepassingen per sei- zoen, teeltcyclus of per jaar, de dosering


en de opgave in welke opkweek/teelt- vorm(en) welk middel gebruikt mag wor- den.


De regelgeving rond gewasbescherming is dusdanig ingewikkeld, dat fouten ma- ken niet zo heel moeilijk is, constateert Twan van den Brand van coöperatie CLTV.


24 ▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020


Bar complex Het CLTV-schema maakt veel duidelijk, maar niets over oprukkende opkweek- en teeltproblemen door gebruiksbeperkin- gen van bestaande middelen en het ver- dwijnen van voorheen toegestane midde- len. Van den Brand haalt er een aantal aan. Zo is na het stekken de larve van de varen- rouwmug op sommige trayvelden een sle- pend probleem, omdat ze de stekken aan- vreten. Behandelen met aaltjes kan, maar is lastig en duur. Een alternatief is Decis, mits de larven van de mug te raken zijn, want die zitten beschermd onder de grond. Het echte probleem is dat de vreterij inval- spoorten veroorzaakt voor schimmels als Phytophthora en Pestalotiopsis. De aan- pak van Phytophthora op het trayplanten- veld is een stuk lastiger geworden vanwe- ge het verdwijnen van Fenomenal, en de aangescherpte, nauwelijks te onthouden, voorschriften voor Alliette, Paraat en Pre- vicur. Alliette mag op het vermeerderings- veld sinds 1 juli eenmaal per twaalf maan- den en in productieteelten drie keer per twaalf maanden. Paraat mag in onbedekte teelten één keer per twaalf maanden. Voor bedekte teelten geldt een keer per teelt- cyclus. Dat maakt het met een voorjaar-, zomer- en najaarsteelt mogelijk drie toe- passingen per twaalf maanden in een kas uit te voeren, of het nu een verse teelt of doorteelt is. Daarnaast verschillen voor Paraat de doseringen: in onbedekte teel-


FOTO’S JOOST STALLEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48