search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Tussen markt en ondernemen door Ad van Laarhoven, Delphy V


oorbij corona kijkend naar de toekomst staat de zachtfruit- sector in de volle belangstelling, vooral vanwege grote markt-


kansen. Maar hoe verhoudt zich dat met de bedrijfseconomische ontwikkeling van de sector? Qua schaalgrootte van aardbei- enbedrijven zien we een behoorlijke door- groei in oppervlakte. Deels geconcen- treerd, deels ontstaan door overname en bedrijven op meerdere locaties. Daarnaast zit een grote groep bedrijven tussen 1 en 3 hectare.


De ontstane situatie van overnames in de jaren 2008 tot 2015 heeft voor een aantal bedrijven wel goede inkomsten gegene- reerd, maar deze ondernemers staan op dit moment voor de situatie dat ze telen op locaties waar uitbreiding niet meer aan de orde is. Deze bedrijven zijn vaak wel


ietwat gedateerde bedrijven (>15-20 jaar oud), maar zijn nog steeds geschikt voor telen van zachtfruit. Regelgeving, perceelgrootte en opvolging zijn zaken die gaan spelen. Een groot aan- tal ondernemers valt binnen de leeftijds- groep tussen vijftig en zestig jaar en zal in de bestaande situatie verder uitdrijven wanneer geen opvolging aan de orde is. Ondernemers met wel opvolging, maar ook de net gestarte bedrijven, zullen in de toekomst vanwege bovenstaande vraag- stukken, aangestuurd door de overheid zich moeten gaan verdiepen hoe en waar ze grotere, efficiënte locaties kunnen ont- wikkelen om aan de eisen te blijven vol- doen en uiteindelijk een positief inkomen eruit te halen. Vernieuwing van veel van de glasopstanden, met nieuwe technie- ken, dat zal ook voor de zachtfruitsector noodzaak zijn, in navolging van de colle- ga’s in de groenteteelt.


‘Slecht jaar voor de afzet van courgettes’


COURGETTE “Met de courgetteteelt zijn we 14 dagen eerder gestopt dan vorig jaar, omdat de gewassen versleten waren”, zegt Bert Doelman in De Lier (Z.-H.). “Het gewas ging sneller achteruit dan verwacht. Dit zijn dan toch de naweeën van de hittegolf in de zomer en het minder mooie weer in september. Hierdoor hadden we veel plantuitval, wat te veel was om door te gaan. Bij geel hebben we veel meer uitval dan bij groen. Planten van die laatste kleur zijn een factor tien keer sterker. Van de gele courgettes hebben we dan ook 20% minder stuks geoogst.” Tevens was de prijsvorming niet goed, als gevolg van de tweede corona-lockdown van de horeca. “Vooral bij de gele courgettes is de prijs- vorming tot het einde moeilijk gebleven.” De biologische gewasbescherming is tot het einde van de teelt goed verlopen. “We hebben nog nooit zo weinig last van witte


Bert Doelman


vlieg gehad. Op het eind van de teelt had- den we een beetje last van luizen, maar daar hebben we niets meer aan gedaan. We liggen immers twee maanden leeg.” Tot 20 december is de courgetteteler met zijn vaste medewerker de kas aan het leegruimen. “Andere jaren halen we er al- tijd extra mensen bij voor de teeltwisse- ling. Maar omdat we nu twee weken eer- der zijn gestopt, doen we het werk met z’n tweeën. Dit is ook een kostenbesparing.”


Naast het gewas gaan ook de steenwol- matten eruit. Het loopfolie vegen ze schoon, want dat wordt niet vernieuwd. Het loopfolie en de kasopstand tot twee meter hoogte worden voor de nieuwe teelt ontsmet met het desinfecteermiddel Menno Florades. Om druppelaar-stekers schoon te maken, legt de teler ze twee da- gen in een verdunde (10%) oplossing van salpeterzuur, zodat het vuil van de oude matten eraf is. “De leidingen zijn brand- schoon, omdat we altijd waterstofperoxi- de meedruppelen.” Begin januari worden er nieuwe steenwolmatten neergelegd. Rond 20 januari plant de teler 1 hectare met nieuwe gele courgettes van het ras Golden Glory. Na veertien dagen, begin februari, wordt 1 hectare groene courget- tes van het ras Bengal geplant. “We doen toch maar hetzelfde als afgelopen seizoen. We gaan ervan uit dat het volgend jaar toch een normaal jaar zal worden.”


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 17


FOTO: ROEL DIJKSTRA-DENNIS WISSE


FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48