search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Goed volk


door Geertje Lamboo, psycholoog en fruittelersvrouw


V


oordat we op het bedrijf gin- gen wonen, bestond mijn er- varing met de agrarische sec- tor uit dronken worden op


een schuurfeest en in een grote tractor zoenen met de boerenzoon. Beiden vond ik heel tof dus leek het boeren- leven mij ook wel wat. Toen we eenmaal op het bedrijf woon- den kwamen we nooit meer op een schuurfeest. En ik weet niet of mijn kont te groot werd of de fruitteelttrac- tor te klein, maar zoenen in een tractor deden wij ook nooit meer. Zoals met zo veel in het leven, was het in het echt minder leuk dan het leek.


‘Heb je nog een kist appels?’


Het meeste moest ik wennen aan het feit dat iedereen denkt dat hij achterom mag komen. Vooruit, als je drie van de zes gezinsleden bij voornaam kent, dan mag je best achterom. Maar als je geen idee hebt wie ik ben, dan moet je ge- woon even aanbellen. Deze irritatie was er niet meteen, maar bouwde zich langzaam op, met als toppunt de vol- gende situatie. Het was etenstijd. We zaten met vier kinderen aan tafel en de jongste hing aan mijn borst. Heel knus. Tot er iemand hard op de achterdeur klopte en binnen 1 seconde in de keuken stond. Er ontstond een kettingreactie: de hond ging vreselijk blaffen – de baby krijst en laat mijn borst los – ik zit met mijn blote borst aan tafel – kinde-


ren maken van de gelegenheid gebruik en plakken hun groente onder de tafel – en de vreemde man zegt: “heb je nog een kist appels?” Het zal door het knuffelhormoon ko- men dat vrijkomt bij borstvoeding dat ik nog heel rustig zeg dat we zitten te eten. “Dat zie ik”, zegt de man. “Eet rus- tig door”, en hij gaat aan tafel zitten. Op dat moment ontstond kortsluiting in mijn hoofd. Ik weet niet wat ik heb ge- zegd. Ik weet alleen dat hij nooit meer een kist appels heeft gehaald.


▶GROENTEN & FRUIT | 4 december 2020 27


FOTO: TON VAN DER SCHEER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48