search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Kick-off onderzoek dekolonisatieoorlog: overbodig of hard nodig?


Donderdagavond 14 september was de aftrap van het onder- zoek naar het Nederlands geweld tijdens de dekolonisatie in Indonesië (1945-1950). Het motto van de avond was: overbodig of hard nodig? In december 2016 besloot het kabinet steun te geven aan een grootschalig onderzoek. Er werd al langer gepleit voor het doen van een onderzoek naar deze periode, maar er waren ook geluiden van kritiek, want waarom komt dit onderzoek er nu pas? En gaat het nog wel wat nieuws ople- veren? Op deze vragen werd een voorlopig antwoord gegeven. Het vierjarig onderzoeksprogramma van drie betrokken insti- tuten, het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Vol- kenkunde (KITLV), NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust en genocidestudies en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), moet uiteindelijk inzicht bieden in de aard,


omvang, oorzaken en context van het grensoverschrijdende geweld door Nederlandse militairen in Indonesië. Een nieuwe wending en tevens grote uitdaging van het onderzoek wordt de samenwerking met Indonesische historici. Deze samen- werking kan alleen succesvol worden als de Indonesische en Nederlandse onderzoekers openstaan voor het perspectief van de ander. Daarnaast is in de afgelopen decennia zeer veel gepubliceerd over voormalig Nederlands-Indië, maar naar het oorlogsgeweld dat Nederland daarbij toepaste, werd veel min- der onderzoek gedaan. Het Veteraneninstituut doet zelf niet mee aan het onderzoek, maar neemt plaats in de maatschap- pelijke klankbordgroep. De kick-off terugkijken kan via https://vimeo.com/233953454. (MvdW)


Afscheidsbezoek CDS Middendorp aan Mali


Commandant der Strijdkrachten gene- raal Tom Middendorp bracht eind augustus een tweedaags afscheidsbe- zoek aan de Nederlandse troepen in Mali. Nederlands hoogste militair ging voor het laatst in zijn militaire carrière naar de hoofdstad Bamako en Camp Castor in Gao. Hij werd tijdens zijn bezoek vergezeld door voorzitter VNO/ NCV Hans de Boer en omroep MAX- baas Jan Slagter. Op 5 oktober droeg Middendorp het commando over aan luitenant-admiraal Rob Bauer. Wat Mid- dendorp hierna gaat doen, is nog niet bekend. (JR)


Generaal Middendorp omringd door Malinese kinderen.


Foto: ministerie van Defensie Defensie neemt aanbevelingen OvV rapport over


Defensie heeft laten weten de voornaamste aanbevelingen uit het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over te nemen. De OvV startte een onderzoek na een ongeval tijdens een oefening met het schieten van mortieren op 6 juli 2016 in Mali, waarbij korporaal Kevin Roggeveld en sergeant der eerste klasse Henry Hoving om het leven kwamen en een derde militair zwaargewond raakte. In het rapport stelt de OvV dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen. Het belang van de munitieveiligheid en de goede medische voor- zieningen zijn ondergeschikt geraakt aan de voortgang van de missie. De granaat had zwakke plekken in het ontwerp. Deze mortiergranaten zijn onder grote tijdsdruk aangekocht voor de missie in Afghanistan, waardoor gebruikelijke procedures


en controles niet zijn gevolgd, zo stelt de OvV. Daarbij waren ze niet gekoeld opgeslagen. Tijdens het onderzoek bleek meer- dere keren dat het munitiebeheer van Defensie niet op orde was. De zwaargewonde militair kreeg goede eerste hulp ter plekke, maar werd overgebracht naar een Togolees hospitaal, dat niet voldeed aan de Nederlandse militaire richtlijnen. De raad geeft aan de zorg voor wapens en munitie verbeterd moet worden en dat de acute medische zorg bij internationale missies in de toekomst beter moet aansluiten bij de risico’s die bij de missie komen kijken. De aanbevelingen van de raad gaan onder meer over beter toezicht op de staat van wapens en munitie en verbetering van de acute medische zorg tijdens missies. Defensie biedt de OvV binnen zes maanden een uit- gebreide beleidsreactie. (LvD)


oktober 2017 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65