search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Vrijwilligers gezocht!


Om veteranen en hun thuisfront van informatie te voorzien en om ze zo goed mogelijk op weg te helpen tijdens evenementen en acti- viteiten waar het Veteraneninstituut (Vi) bij aanwezig is, zijn we op zoek naar vrijwilligers. Als voorlichtingsvrijwilliger van het Vi geeft u informatie over de diensten en overige werkzaamheden en activiteiten van het Vi en het Veteranenloket. Daarnaast biedt u ook vaak een luisterend oor aan veteranen en hun thuisfront. Bent u dé persoon die mensen op weg kan helpen, houdt u van aanpakken en kunt u goed met mensen omgaan? Dan zijn wij op zoek naar u en horen we graag iets van u! Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met kapitein Vincent Korhorn, via e-mail: v.korhorn@veteraneninstituut.nl. Hopelijk tot snel! (SB)


Onderzoek ‘Kerngegevens veteranen 2017’ afgerond


Vlak voor de zomer heeft het Veteraneninstituut onderzoek gedaan onder tweeduizend veteranen naar hun opvattin- gen en ervaringen. De belangrijkste resultaten hiervan zijn gepubliceerd in ‘Kerngegevens veteranen 2017’. Op basis van dit onderzoek zullen het komende half jaar publicaties ver-


schijnen in (bijvoorbeeld) Checkpoint en op de website van het Veteraneninstituut. Daarbij wordt dieper ingegaan op de boeiende resultaten. Benieuwd naar deze resultaten? Ga dan naar www.veteraneninstituut.nl/kerngegevensveteranen2017. (SB)


Vraag en antwoord


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


In elke Checkpoint beantwoorden wij een veelgestelde vraag aan het Veteranenloket.


Wanneer kan ik weer mijn gratis NS-vervoersbewijzen aanvragen?


Bent u een postactieve veteraan? Dan kunt u nu al via Mijn Vi uw twee NS-dag- kaarten voor 2018 digitaal aanvragen. Om de vervoersbewijzen aan te vragen, gaat u naar www.mijn.veteraneninstituut.nl. Na het inloggen komt u in de digi- tale Mijn Vi-omgeving, waar u onder ‘Evenementen’ klikt op ‘Overzicht’. Ver- volgens kunt u zich inschrijven voor ‘Vrij vervoer 2018’. Heeft u nog niet eerder gebruikgemaakt van Mijn Vi? Dan kunt u zich via dezelfde link eenmalig regis- treren. Beschikt u niet over internet of heeft u vragen? Bel dan naar het Vetera- nenloket, tel: 088-3340000. De treinkaarten zijn nadrukkelijk bedoeld voor het bijwonen van veteranenbijeenkomsten, zoals reünies of herdenkingen. Heeft u de kaarten wel aangevraagd, maar eind januari 2018 nog niks ontvangen? Neem dan contact op met het Veteranenloket per e-mail via info@veteranenloket.nl of bel naar 088-3340000. Houdt u er rekening mee dat u te allen tijde zélf uw dag- kaarten moet aanvragen!


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut


oktober 2017


49


Illustratie: Sophie Baak


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65