search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KREEG KRUIS VAN VERDIENSTE VOOR OPTREDEN AFGHANISTAN nde ik geen angst’ Door: Johan Kroes


naar Afghanistan vertrekt. Twee jaar daarvoor heeft hij zijn oplei- ding in Assen genoten en is daarna geplaatst bij de Bravo-compagnie in Havelte. “Als kind wilde ik al bij Defensie”, licht Erik zijn keuze toe. “Het avontuur trok mij en het idee om op die manier iets voor je land te kunnen betekenen. Ik denk dat dit ook komt door mijn vader, die 35 jaar bij de luchtmacht heeft gewerkt, en door mijn opa. Hij heeft bij het uitbreken van de Tweede Wereld- oorlog als huzaar op de Grebbeberg gevochten.” Omdat de Bravo-compagnie al is ingezet als Nato Response Force (NRF) – en zodoende goed getraind – wordt deze eenheid aangewezen om naar Afghanistan te gaan. Daar maakt Erik deel uit van de eerste rotatie van Task Force Uruzgan. Kamp Holland is nog volop in opbouw en de militairen slapen in tenten. Regelmatig vliegen er 107mm-granaten over het kamp. Eén keer slaat een granaat op 25 meter


H


et is juni 2006 als Erik met 44 Pantserinfanterie- bataljon Regiment Infan- terie Johan Willem Friso


afstand in. Doordat er een HESCO- wal tussen staat, komt Erik er goed vanaf.


Bijzondere opdracht Bij de Bravo-compagnie vervult Erik


de rol van boordschutter op een YPR. Omdat deze gepantserde voer- tuigen nog op zich laten wachten, begint zijn uitzending met voetpa- trouilles in en om Tarin Kowt, om de omgeving te verkennen en aan de bevolking te wennen. Als de voer- tuigen zijn aangekomen, maakt hij verschillende meerdaagse patrouil- les, om de zogenoemde ‘olievlek’ rond Tarin Kowt uit te breiden. Ze komen tot de ingang van de Baluchi- vallei. Daar binnenin mogen de commando’s het werk opknappen. Dan volgt begin september een bij- zondere opdracht. Onder leiding van Canadese troepen vindt een grote operatie plaats tegen de tali- ban in het zuiden van Afghanistan: operatie Medusa. De Nederlandse bijdrage bestaat uit luchtsteun van onder meer Apaches en F-16’s en de inzet van twee pantserhouwitsers. Daarnaast beveiligen Nederlandse militairen, onder wie Erik, de For-


Forward Operating Base Martello. Foto: privécollectie Erik


ward Operating Base Martello. Dit kamp ligt halverwege de weg van Kandahar naar Tarin Kowt in een gebied waar veel taliban aanwezig zijn. Deze post is voor de ISAF- troepen van groot belang, want konvooien kunnen hier bijvoorbeeld terecht om bij te tanken. Er is de taliban veel aan gelegen om die levensader naar Tarin Kowt door te snijden.


Omsingeling Tegen de avond van 4 september,


‘Ik besloot om vlak over de Romeogroep heen te vuren. Mijn groepscommandant dacht dat ik gek geworden was’


als de schemer valt, omsingelen ongeveer honderd vijandelijke strij- ders het kamp. Het is nog warm, tegen de veertig graden. Erik zit op dat moment met een paar collega’s een sigaret te roken als van alle kanten het vuur wordt geopend. “We hadden echt niks in de gaten en opeens hoor je om je heen de kogels inslaan.” Erik bedenkt zich geen moment en rent over een open vlakte naar zijn voertuig toe om de schutterstoren te bezetten. “Het risico om geraakt te worden was groot, maar op dat moment kende ik geen angst. Je voert gewoon je drills uit.”


oktober 2017 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65